BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Понеделник, 08.08.2022
 
       


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

обратно

(06 - 31.12 2021)

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС КАНДИДАТИ:

 

  1.      Цветанка Стоичкова;
  2.      Стела Петкова;
  3.      Ралица Радева;
  4.      Цанко Бъчваров;
  5.      Сара Пашова;
  6.      Мирослав Алексиев;
  7.      Сезер Асан.
 

         Първият етап от конкурса ще се осъществи чрез решаване на тест на 14.12.2021 г. от 10.30 ч., в сградата на Министерството на културата, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17.
 

Кандидатите да носят документ за самоличност.

 

Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:

1.    Закон за администрацията;

2.    Закон за държавния служител;

3.    Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

4.    Наредба за Административния регистър;

5.    Наредба за административното обслужване;

6.    Устройствен правилник на Министерството на културата.

 

Забележка:

Конкурсът ще се проведе при спазване на условията на т. І, 2 и т. І, 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021г. на министъра на здравеопазването.

Условие за допускане на всички кандидати до присъствените етапи на конкурсната процедура е представянето на един от следните документи:

а) Валиден документ за ваксинация или преболедуване на COVID-19, съгласно Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

или

б) Валиден документ за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди конкурса изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ, или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

Кандидатите, които не представят документ по предходните подточки а) или б), няма да могат да участват в конкурса.

 

НЕДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС КАНДИДАТИ:

 

Имена

Основание за недопускане

Лилия Петрова

Чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл

Представените документи за образование не удостоверяват изпълнението на изискването за завършено висше образование от професионално направление „Икономика“, което се изисва за длъжността.

Милена Пачова

Чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл

Представените документи за образование не удостоверяват изпълнението на изискването за завършено висше образование от професионално направление „Икономика“, което се изисва за длъжността.

Цветелина Стаменова

Чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл

Представените документи за образование не удостоверяват изпълнението на изискването за завършено висше образование от професионално направление „Икономика“, което се изисва за длъжността.

Весела Стойкова

Чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл

Представените документи за образование не удостоверяват изпълнението на изискването за завършено висше образование от професионално направление „Икономика“, което се изисва за длъжността.

 

На основание чл. 22, ал. 1 от НПКПДСл всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
                 МАЛИНКА ЦУПАРСКА
 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(03.08 - 31.12.2022)
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ МУЗЕИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ В СТРАНАТА »

(02.08 - 31.12.2022)
Информация за сключване на договорите на проекти с одобрено финансиране в областта на театъра, музиката и танца »

виж всички »
Зала "Средец"
(08.08 - 04.09.2022)
Галерия "Средец" ще бъде отворена отново за посетители през м. септември »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 163968358 Изработка : MediaPointDS