BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Понеделник, 04.07.2022
 
       
Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс за избор на управител на „Филмова студия „Време“ ЕООД

обратно

(01.11.2021 - 31.12 2022)

Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс за избор на управител на „Филмова студия „Време“ ЕООД

 

 

          Въз основа преценка на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия реши:

 

I.                Допуска до участие до следващия етап от конкурсната процедура за избор на управител на „Филмова студия „Време“ ЕООД:

1.     Никола Кисов

2.     Панайот Панайотов

3.     Валентин Гисбейли

 

II.             Не допуска до участие до следващия етап от конкурсната процедура за избор на управител на „Филмова студия „Време“ ЕООД:

 

 

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане

1.Хубен Нурев

В плик № 1 на кандидата не се съдържа заявление, попълнено по образец Приложение № 1 по изискване посочено в обявата относно задължително съдържание на Плик № 1.Комисията извърши служебна проверка за съдимост на кандидата и  съвместимост с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1-8 от ЗПП чрез проверка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по Вписванията (приложени са разпечатки от извършените проверки)

          Комисията не допуска Хубен Светозаров Нурев до втория етап от конкурсната процедура.

 

 

2.Христо Бояджиев

В  плик № 1 се съдържат всички документи съгласно изискването за съдържание на Плик № 1, посочено в обявата.

         Комисията извърши служебна проверка за съдимост на кандидата и съвместимост с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1-8 от ЗПП и чрез проверка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по Вписванията. (приложени са разпечатки от извършените проверки).

          Комисията установи, че представените от кандидата документи не удостоверяват изискуемия 5 години професионален опит, от които 3 години по специалността и образователно-квалификационната степен на висшето образование съгласно т. I.3 от обявата.

          Комисията не допуска Христо Пенчев Бояджиев до втория етап от конкурсната процедура.

 

 

                                                           

 

 

          Председател: …....………...(П).….……..
                   /проф. Борислава  Танева/

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(01 - 19.07.2022)
Министерството на културата обявява конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2022 г. »

(01.07 - 02.08.2022)
Mинистерство на културата oбявява конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” за 2022 г. »

виж всички »
Зала "Средец"
(24.06 - 12.07.2022)
Двадесет бургаски творци гостуват с изложбата „Бряг, море, остров” в галерия „Средец” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 163182105 Изработка : MediaPointDS