BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 27.10.2020
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Галерия "Средец"


Направление „Художествено образование”
Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
Закрила на деца с изявени дарби
Заверка на документи в Министерство на културата
Проекти на документи за обществено обсъждане
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 212
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 211 „Изящни изкуства”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 214 „Дизайн”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 322 „Библиотечно-информационни науки и архивистика“
Информация за нови типови учебни планове по професиите „Художник“ и „Дизайнер“
Проекти на учебни планове за училилищата по изкуствата, с нанесени бележки (14.08.2017)
Проекти на типови учебни планове за училищата по култура (27.07.2017)
Проекти - учебни програми код 214 Дизайн (4 септември 2017)
Проекти - учебни програми - аудио-визуални изкуства, код 213 (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми - код 215 Приложни изкуства и занаяти (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми за професионално направление код 212 Музикални и сценични изкуства 8 септември 2017
Проекти на учебни програми за професионално направление код 211 „Изящни изкуства” (14 септември 2017)
Учебни програми - НГДЕК
Проект на Ред и условия (7.08.2018)
Проекти - 21.09.2018
Проекти - 25.09.2018
Програми - балет (7.11.2018)
Проекти на учебни програми за музикант-инструменталист и музикант-вокалист - обществено обсъждане в срок от 15 април до 15 май 2019 г.
Проекти на учебни програми по танци (18.12.2019-20.01.2020)
Учебни програми 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ (25.06.2020)
Проекти на Учебни планове за професия дизайнер (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - художник - изящни изкуства (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - приложни изкуства и занаяти (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - музикант (09.07.2020)
Проекти на учебни планове - танцово изкуство (10 юли 2020)
Проекти на учебни планове - аудио-визуални изкуства (13.07.2020)
Проекти на учебни планове - актьор (13.07.2020)
Проекти на учебни програми - музикални и сценични изкуства, код 212 (17.08.2020)
Проекти - „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“- Код 213 (11.09.2020)
14092020
Код 212 (16.09.2020)
Проекти на учебни програми (18.09.2020 г.)
Проекти (18.09.2020)
Проекти - 21.09.2020
Проекти на учебни планове за специализирана подготовка и проект на учебна програма по оркестрово свирене за народни инструменти за 11 и 12 клас (29.09.2020 г.)
Проекти чужд език - немски - 29.09.2020
Проекти - учебни програми изобразително изкуство (29.09.2020)
Проекти - код 214010 „Дизайнер“ (29.09.2020)
Проекти - Код 212 (29.09.2020)
Учебни програми, код 214 (12.10.2020)
Учебни програми (14.10.2020)
Проекти на програми (15.10.2020)
Програми (16.10.2020)
Проекти на програми - 21.10.2020
Учебни програми и планове за служебно ползване от училищата
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Контакти
Информационен регистър на културните организации
Културен календар 2021 – таблица области
Културен календар 2021 – таблица творчески съюзи
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"
Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19


Проекти - код 214010 „Дизайнер“ (29.09.2020)
Дата на публикуване: 29.09.2020
Срок на общественото обсъждане: 29.10.2020
За предложения и бележки: rbazaytova@mc.government.bg
Принтирай Изпрати на e-mail


Учебна програма по учебен предмет „Електротехника“ за специалност код 2140102 „Художествено осветление за театър, кино и телевизия“, от професия код 214010 „Дизайнер“ от професионално направление код 214 „Дизайн“

Учебна програма по учебен предмет „Осветителна техника“ теория за специалност код 2140102 „Художествено осветление за театър, кино и телевизия“, от професия код 214010 „Дизайнер“ от професионално направление код 214 „Дизайн“

Учебна програма по учебен предмет „Осветителна техника“ практика за специалност код 2140102 „Художествено осветление за театър, кино и телевизия“, от професия код 214010 „Дизайнер“ от професионално направление код 214 „Дизайн“

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Сценичен костюм – теория, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140113 Сценичен костюм

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Конструиране – учебна практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140113 „Сценичен костюм“

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Конструиране“, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140113 Сценичен костюм

Учебна програма по „ ОЗВУЧИТЕЛНА ТЕХНИКА “ - практика

Учебна програма по „ Озвучителна техника “ теория за специалност код 2140102 „Художествено осветление за театър, кино и телевизия“, от професия код 214010 „Дизайнер“ от професионално направление код 214 „Дизайн“

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебния предмет „Перспектива“ за специалностите: код 2140101 „Театрален, кино и телевизионен декор”, код 2140103 „Театрален грим и перуки“, код 2140113 „Сценичен костюм“

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „ Учебна практика по сценичен костюм“, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140113 „Сценичен костюм“

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Сценичен костюм – производствена практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140113 „Сценичен костюм“

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Сценичен костюм – теория, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140113 „Сценичен костюм“

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(26.10 - 31.12.2020)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНОНОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” »

(26.10 - 30.11.2020)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДЪРЖАВЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ФИЛИП КУТЕВ“ »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 139090963 Изработка : MediaPointDS