BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Събота, 26.09.2020
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Галерия "Средец"


Направление „Художествено образование”
Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
Закрила на деца с изявени дарби
Заверка на документи в Министерство на културата
Проекти на документи за обществено обсъждане
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 212
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 211 „Изящни изкуства”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 214 „Дизайн”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 322 „Библиотечно-информационни науки и архивистика“
Информация за нови типови учебни планове по професиите „Художник“ и „Дизайнер“
Проекти на учебни планове за училилищата по изкуствата, с нанесени бележки (14.08.2017)
Проекти на типови учебни планове за училищата по култура (27.07.2017)
Проекти - учебни програми код 214 Дизайн (4 септември 2017)
Проекти - учебни програми - аудио-визуални изкуства, код 213 (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми - код 215 Приложни изкуства и занаяти (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми за професионално направление код 212 Музикални и сценични изкуства 8 септември 2017
Проекти на учебни програми за професионално направление код 211 „Изящни изкуства” (14 септември 2017)
Учебни програми - НГДЕК
Проект на Ред и условия (7.08.2018)
Проекти - 21.09.2018
Проекти - 25.09.2018
Програми - балет (7.11.2018)
Проекти на учебни програми за музикант-инструменталист и музикант-вокалист - обществено обсъждане в срок от 15 април до 15 май 2019 г.
Проекти на учебни програми по танци (18.12.2019-20.01.2020)
Учебни програми 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ (25.06.2020)
Проекти на Учебни планове за професия дизайнер (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - художник - изящни изкуства (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - приложни изкуства и занаяти (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - музикант (09.07.2020)
Проекти на учебни планове - танцово изкуство (10 юли 2020)
Проекти на учебни планове - аудио-визуални изкуства (13.07.2020)
Проекти на учебни планове - актьор (13.07.2020)
Проекти на учебни програми - музикални и сценични изкуства, код 212 (17.08.2020)
Проекти - „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“- Код 213 (11.09.2020)
14092020
Код 212 (16.09.2020)
Проекти на учебни програми (18.09.2020 г.)
Проекти (18.09.2020)
Проекти - 21.09.2020
Учебни програми и планове за служебно ползване от училищата
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Контакти
Информационен регистър на културните организации
Културен календар 2021 – таблица области
Културен календар 2021 – таблица творчески съюзи
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"
Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19


Проекти на учебни програми - код 215 Приложни изкуства и занаяти (7 септември 2017)


Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет Рисуване, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалности: Код 2140112 Рекламна графика Код 2140109 Пространствен дизайн Код 2140107 Силикатен дизайн Код 2140108 Моден дизайн Код 2140105 Детски играчки и сувенири Професионално направление: код 215 Приложни изкуства и занаяти, Професия: код 215070 Художник приложни изкуства Специалности: Код 2150701 Художествена дърворезба, Код 2150704 Художествена обработка на метали, Код 2150703 Художествена тъкан

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Учебна практика по художествена дърворезба“ специалност код 2150701 „Художествена дърворезба” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Художествена тъкан» по специалност код 2150703 „Художествена тъкан” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация съгласно приложението

Учебна програма по учебния предмет „Учебна практика по иконопис“ за специалност код 2150705 „Иконопис” от професия код 215070 „Художник - приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, съгласно приложението.

Учебна програма по учебния предмет „Иконопис“ за специалност код 2150705 „Иконопис” от професия код 215070 „Художник - приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Художествена дърворезба“ специалност код 2150701 „Художествена дърворезба” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението

Учебна програма за отраслава професионална подготовка по учебен предмет Скулптура, Професионално направление: код 215 Художествена дърворезба, Професия: код 215070 Професия: Художник Приложни изкуства; Професионално направление: код 215 Художествена обработка на метали, Професия: код 2150704 Художествена обработка на метали Професия: Художник Приложни изкуства

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Художествена керамика“ за специалност код 2150702 „Художествена керамика” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти” съгласно приложението.

Учебна програма за учебен предмет ‘’Учебна практика по художествена керамика’’ за специалност код 2150702 „Художествена керамика” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти” съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „ЖИВОПИС” по специалност код 2150702 „Художествена керамика” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти” съгласно приложението. Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет художествена обработка на метали за специалност код 2150704 „Художествена обработка на метали”от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Художествена обработка на метали – учебна практика, код 2150704 „Художествена обработка на метали” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, съгласно приложението.

Учебна програма по учебния предмет „Учебна практика по художествена тъкан“ за специалност код 2150703 „Художествена тъкан” от професия код 215070 „Художник - приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, съгласно приложението.

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет „Компютърна графика“ за професия код 211010 „Художник-изящни изкуства“ от професионално направление код 211 „Изящни изкуства“, професия код 214 „Дизайнер“ от професионално направление код 214 „Дизайн“, професия код 215070 „Художник-приложни изкуства“ от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти“

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Инструментознание и музикална акустика“ за специалност код 21501001 „Класически инструменти” от професия код 215010 „Лютиер” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Лютиерство“ за специалност код 21501001 „Класически инструменти” от професия код 215010 „Лютиер” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Рисуване“ за специалност код 21501001 „Класически инструменти” от професия код 215010 „Лютиер” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Солфеж“ за специалност код 21501001 „Класически инструменти” от професия код 215010 „Лютиер” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Специално чертане“ за специалност код 21501001 „Класически инструменти” от професия код 215010 „Лютиер” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”

Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(21 - 30.09.2020)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” »

(17.2020 - 15.01.2021)
15 януари 2021 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство” »

виж всички »
Зала "Средец"
(16.09 - 02.10.2020)
Галерия „Средец” представя юбилейна изложба на Цветан Казанджиев »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 138209547 Изработка : MediaPointDS