BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Четвъртък, 24.10.2019
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Галерия "Средец"


Направление „Художествено образование”
Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
Закрила на деца с изявени дарби
Заверка на документи в Министерство на културата
Проекти на документи за обществено обсъждане
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 212
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 211 „Изящни изкуства”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 214 „Дизайн”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 322 „Библиотечно-информационни науки и архивистика“
Информация за нови типови учебни планове по професиите „Художник“ и „Дизайнер“
Проекти на учебни планове за училилищата по изкуствата, с нанесени бележки (14.08.2017)
Проекти на типови учебни планове за училищата по култура (27.07.2017)
Проекти - учебни програми код 214 Дизайн (4 септември 2017)
Проекти - учебни програми - аудио-визуални изкуства, код 213 (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми - код 215 Приложни изкуства и занаяти (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми за професионално направление код 212 Музикални и сценични изкуства 8 септември 2017
Проекти на учебни програми за професионално направление код 211 „Изящни изкуства” (14 септември 2017)
Учебни програми - НГДЕК
Проект на Ред и условия (7.08.2018)
Проекти - 21.09.2018
Проекти - 25.09.2018
Програми - балет (7.11.2018)
Проекти на учебни програми за музикант-инструменталист и музикант-вокалист - обществено обсъждане в срок от 15 април до 15 май 2019 г.
Учебни програми за служебно ползване от училищата
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Контакти
Информационен регистър на културните организации
Културен календар 2020 – таблица области
Културен календар 2020 – таблица творчески съюзи
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"


Проекти на учебни програми - код 215 Приложни изкуства и занаяти (7 септември 2017)


Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет Рисуване, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалности: Код 2140112 Рекламна графика Код 2140109 Пространствен дизайн Код 2140107 Силикатен дизайн Код 2140108 Моден дизайн Код 2140105 Детски играчки и сувенири Професионално направление: код 215 Приложни изкуства и занаяти, Професия: код 215070 Художник приложни изкуства Специалности: Код 2150701 Художествена дърворезба, Код 2150704 Художествена обработка на метали, Код 2150703 Художествена тъкан

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Учебна практика по художествена дърворезба“ специалност код 2150701 „Художествена дърворезба” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Художествена тъкан» по специалност код 2150703 „Художествена тъкан” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация съгласно приложението

Учебна програма по учебния предмет „Учебна практика по иконопис“ за специалност код 2150705 „Иконопис” от професия код 215070 „Художник - приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, съгласно приложението.

Учебна програма по учебния предмет „Иконопис“ за специалност код 2150705 „Иконопис” от професия код 215070 „Художник - приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Художествена дърворезба“ специалност код 2150701 „Художествена дърворезба” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението

Учебна програма за отраслава професионална подготовка по учебен предмет Скулптура, Професионално направление: код 215 Художествена дърворезба, Професия: код 215070 Професия: Художник Приложни изкуства; Професионално направление: код 215 Художествена обработка на метали, Професия: код 2150704 Художествена обработка на метали Професия: Художник Приложни изкуства

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Художествена керамика“ за специалност код 2150702 „Художествена керамика” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти” съгласно приложението.

Учебна програма за учебен предмет ‘’Учебна практика по художествена керамика’’ за специалност код 2150702 „Художествена керамика” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти” съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „ЖИВОПИС” по специалност код 2150702 „Художествена керамика” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти” съгласно приложението. Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет художествена обработка на метали за специалност код 2150704 „Художествена обработка на метали”от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Художествена обработка на метали – учебна практика, код 2150704 „Художествена обработка на метали” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, съгласно приложението.

Учебна програма по учебния предмет „Учебна практика по художествена тъкан“ за специалност код 2150703 „Художествена тъкан” от професия код 215070 „Художник - приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, съгласно приложението.

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет „Компютърна графика“ за професия код 211010 „Художник-изящни изкуства“ от професионално направление код 211 „Изящни изкуства“, професия код 214 „Дизайнер“ от професионално направление код 214 „Дизайн“, професия код 215070 „Художник-приложни изкуства“ от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти“

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Инструментознание и музикална акустика“ за специалност код 21501001 „Класически инструменти” от професия код 215010 „Лютиер” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Лютиерство“ за специалност код 21501001 „Класически инструменти” от професия код 215010 „Лютиер” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Рисуване“ за специалност код 21501001 „Класически инструменти” от професия код 215010 „Лютиер” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Солфеж“ за специалност код 21501001 „Класически инструменти” от професия код 215010 „Лютиер” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Специално чертане“ за специалност код 21501001 „Класически инструменти” от професия код 215010 „Лютиер” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”

Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(23.10 - 31.12.2019)
Швейцария предоставя стипендии за академичната 2020-2021 в областта на изкуството »

(22.2019 - 06.01.2020)
Отворени са две схеми за кандидатстване за финансиране през 2020 година - по проект „Красива България” и фондация „Европеана” »

виж всички »
Зала "Средец"
(17 - 31.10.2019)
„Среща с пейзаж” – изложба живопис на Кристина Шишкова »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 129756713 Изработка : MediaPointDS