BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Четвъртък, 24.10.2019
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Галерия "Средец"


Направление „Художествено образование”
Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
Закрила на деца с изявени дарби
Заверка на документи в Министерство на културата
Проекти на документи за обществено обсъждане
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 212
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 211 „Изящни изкуства”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 214 „Дизайн”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 322 „Библиотечно-информационни науки и архивистика“
Информация за нови типови учебни планове по професиите „Художник“ и „Дизайнер“
Проекти на учебни планове за училилищата по изкуствата, с нанесени бележки (14.08.2017)
Проекти на типови учебни планове за училищата по култура (27.07.2017)
Проекти - учебни програми код 214 Дизайн (4 септември 2017)
Проекти - учебни програми - аудио-визуални изкуства, код 213 (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми - код 215 Приложни изкуства и занаяти (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми за професионално направление код 212 Музикални и сценични изкуства 8 септември 2017
Проекти на учебни програми за професионално направление код 211 „Изящни изкуства” (14 септември 2017)
Учебни програми - НГДЕК
Проект на Ред и условия (7.08.2018)
Проекти - 21.09.2018
Проекти - 25.09.2018
Програми - балет (7.11.2018)
Проекти на учебни програми за музикант-инструменталист и музикант-вокалист - обществено обсъждане в срок от 15 април до 15 май 2019 г.
Учебни програми за служебно ползване от училищата
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Контакти
Информационен регистър на културните организации
Културен календар 2020 – таблица области
Културен календар 2020 – таблица творчески съюзи
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"


Информация за нови типови учебни планове по професиите „Художник“ и „Дизайнер“

   Създаването на проектите за нови типови учебни планове по професиите „Художник – изящни изкуства“, „Художник – приложни изкуства“ и „Дизайнер“ се основава на изискванията на Закона за училищното и предучилищното образование, Закона за професионалното образование, Наредба № 4 за учебния план, Заповед № РД 09-1808/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Рамкови програми, сред които Рамкова програма В7 е специално за училищата по изкуствата.


   Проектите за учебни планове  осигуряват  изисквания от закона и нормативните документи общообразователен минимум, необходим за получаване на средно образование, както и предвидения в закона и нормативните документи брой часове за специализирана професионална подготовка по съответната професия. Проектите за учебни планове са обсъждани с директорите на училищата по изкуствата на съвещания, проведени през 2016-2017 г. в София, Балчик и Смолян. Допълнително са съгласувани с тях по електронната поща. Новите учебни планове влизат в сила за VIII клас от учебната 2017/2018 г., като с тях е изпълнено нормативното изискване за въвежданането им. Учениците от IX до  XII клас ще продължат да  се обучават по учебния план, по който са започнали образованието си.


   Типовите учебни планове са публикувани за обществено обсъждане на електронната страница на МОН, както и на Министерството на културата, със срок за бележки до 7 август 2017 г. До момента са получени бележки по отношение на технически и редакционни поправки,  които са приети и отразени в тях, както и едно становище от Обществения съвет на Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ – София.  


   В социалните медии се разпространява петиция, която изразява позиция по отношение на  учебния план за професия „Художник – изящни изкуства“ – за броя часове за специализирана подготовка и производствената практика. Становището на ръководството на Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ – София, получено в Министерството на културата с вх. № 67-00-263/07.08.2017 г. е, че няма бележки и предложения по типовите учебни планове. Предстои изпращането на проектите в МОН за утвърждаване със заповед на министъра на образованието.


Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(23.10 - 31.12.2019)
Швейцария предоставя стипендии за академичната 2020-2021 в областта на изкуството »

(22.2019 - 06.01.2020)
Отворени са две схеми за кандидатстване за финансиране през 2020 година - по проект „Красива България” и фондация „Европеана” »

виж всички »
Зала "Средец"
(17 - 31.10.2019)
„Среща с пейзаж” – изложба живопис на Кристина Шишкова »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 129756691 Изработка : MediaPointDS