BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 25.06.2018
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Галерия "Средец"
Направление „Художествено образование”
Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
Закрила на деца с изявени дарби
Заверка на документи в Министерство на културата
Проекти на документи за обществено обсъждане
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 212
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 211 „Изящни изкуства”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 214 „Дизайн”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 322 „Библиотечно-информационни науки и архивистика“
Информация за нови типови учебни планове по професиите „Художник“ и „Дизайнер“
Проекти на учебни планове за училилищата по изкуствата, с нанесени бележки (14.08.2017)
Проекти на типови учебни планове за училищата по култура (27.07.2017)
Проекти - учебни програми код 214 Дизайн (4 септември 2017)
Проекти - учебни програми - аудио-визуални изкуства, код 213 (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми - код 215 Приложни изкуства и занаяти (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми за професионално направление код 212 Музикални и сценични изкуства 8 септември 2017
Проекти на учебни програми за професионално направление код 211 „Изящни изкуства” (14 септември 2017)
Учебни програми - НГДЕК
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Контакти
Информационен регистър на културните организации
Културен календар 2018 – таблица области
Културен календар 2018 – таблица творчески съюзи
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"


Проекти на документи за обществено обсъждане


Проект на Национална изпитна програма за придобиване на професионална квалификация – класически инструменти, класическо пеене и поп и джаз пеене (28.07.2016)

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ИЗКУСТВА (29.07.2016)

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (18.08.2016)

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (18.08.2016)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (18.08.2016)

Примерен тест за писмен изпит по теория на професията (18.08.2016)

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (18.08.2016)

Типов учебен план за специализирана подготовка по танцово изкуство в училищата по изкуствата за специалност модерен танц с прием от V клас (18.08.2016)

Типов учебен план за специализирана подготовка по изобразително изкуство в училищата по изкуствата с прием от V клас (18.08.2016)

Типов учебен план за обща и специализирана подготовка в училищата по култура с прием от първи клас (18.08.2016)

Типов учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство в училищата по изкуствата (18.08.2016)

Типов учебен план за специализирана подготовка по танцово изкуство в училищата по изкуствата за специалност български танци с прием от V клас (18.08.2016)

Типов учебен план за специализирана подготовка по танцово изкуство в училищата по изкуствата за специалност класически танц (18.08.2016)

Приложение № 3 към Национална изпитна програма по професия дизайнер (18.08.2016)

Приложение № 3 към Национална изпитна програма за професия художник (18.08.2016)

Проект на Национална изпитна програма за придобиване на професионална квалификация – народни инструменти и народно пеене (28.07.2016)

Проект на Изисквания за държавен изпит по практика на професията (28.07.2016)

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (8.12.2016)

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет История на музиката за професии код 212010 „Музикант - инструменталист“, код 212030 „Музикант - вокалист от професионално направление код 212 “Музикални и сценични изкуства”

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет Теория на музикалните елементи за професии код 212010 „Музикант - инструменталист“, код 212030 „Музикант - вокалист от професионално направление код 212 “Музикални и сценични изкуства”

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(22.06 - 31.12.2018)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” »

(12.06 - 12.07.2018)
Министерството на културата обявява конкурсна сесия по програма “Помощ за книгата” 2018 г. »

виж всички »
Зала "Средец"
(13 - 30.06.2018)
Столът като символ - влияние на европейския дизайн и архитектура в следосвобожденска България »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 118065388 Изработка : MediaPointDS