BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Събота, 18.09.2021
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Галерия "Средец"


Направление „Художествено образование”
Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
Закрила на деца с изявени дарби
Заверка на документи в Министерство на културата
Проекти на документи за обществено обсъждане
Учебни програми и планове за служебно ползване от училищата
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Контакти
Информационен регистър на културните организации
Културен календар 2022 – таблица области
Културен календар 2022 – таблица творчески съюзи
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"
Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19


Направление „Художествено образование”

Приоритети:
 
Осигуряване на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес и на професионалната подготовка по изкуствата.

Насърчаване и подпомагане творческата активност на изявени и даровити деца и ученици от училищата по изкуствата. 

Усъвършенстване на нормативни актове в областта на образованието по изкуствата и културата.
 
Прилагане на конкурсното начало в училищата по изкуствата и културата.
 
Подобряване и обновяване на материално-техническата база на училищата.
   
   Актуална информация за училищата по изкуствата и по културата:
 
  Училищата по изкуствата и по културата имат своя специфика, която им отрежда статут на културни институти с основно предназначение да осигуряват професионалната подготовка и обучение в областта на изкуствата и културата (чл. 13 от Закона за закрила и развитие на културата). Те са разположени сравнително пропорционално на територията на страната, като една част са в големите градове, а други са в региони със силни традиции в съответната област на изкуството.


Средните училища по изкуствата и по културата са двадесет и три:
 
10 художествени училища, които обучават ученици по професиите художник и дизайнер – в София, Пловдив, Казанлък, Сливен, Троян, Трявна, Смолян и Кунино;
 
6 музикални училища (четири за класически музикални инструменти, пеене и класически танци – в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора; две за народни инструменти и народно пеене и за български танци – в Котел и Широка лъка);
 
3 училища по изкуствата – в Русе, Варна и Плевен, за музикално, изобразително и танцово изкуство;
 
Национално училище за танцово изкуство – София;
 
Национална гимназия за древни езици и култури “Константин-Кирил Философ” – София;
 
Национален учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура в Горна Баня с участието на Република Италия;
 
Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – София.
 
 
  
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. :

Приемането на ученици в училищата по изкуствата и по културата се извършва по Държавен план-прием за обучение в училищата по изкуствата и по културата за учебната 2021/2022 г., утвърден със заповеди и наредби на министъра на културата.

 


 


 


Изпитни програми за прием през учебната 2021-2022

 

График на дейностите по приемане на ученици в училищата по изкуствата за учебната 2021-2022 г., съгласно Наредба № Н-2 от 12.08.2016 г.

 
  

 


 
 

 
Национални изпитни програми за придобиване на професионална квалификация:
    
 
Приложения:
 Типови учебни планове за специализирана подготовка по култура и изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-1348/12.09.2016 г. на министъра на образованието и науката

Типови учебни планове, утвърдени със заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката
  
 

Принтирай Изпрати на e-mail


Приложение 1 - Учебен план за училища по култура

Приложение 2 - Учебен план - музикално изкуство

Заповед РД 09-1348/12.09.2016 г.

Приложение 3 - Учебен план - класически танц

Приложение 4 - Учебен план - модерен танц

Приложение 5 - Учебен план - български танци

Приложение 6 - Учебен план - изобразително изкуство

Типови учебни планове за специализирана подготовка по изкуства I-IV клас по български танци и изобразително изкуство, утвърдени със заповед № РД 09-1643/15.02.2017 г. на министъра на образованието и науката

Код 211010 „Художник – изящни изкуства”

Код 213 Аудио-визуални изкуства и библиотекознание

Код 215 - Приложни изкуства и занаяти

Код 212 - Музикални и сценични изкуства

Код 214 - Дизайн

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩАТА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, утвърдени през 2017 г.

Типов учебен план за придобиване на специализирана подготовка в училищата по култура по специализираните учебни предмети в областта на древните езици и култури, утвърден със заповед на министъра на образованието РД09-2482/17.09.2020

Типов учебен план за придобиване на специализирана подготовка в училищата по култура по специализираните учебни предмети в областта на италианския език и култура, утвърден със заповед на министъра на образованието РД09-2482/17.09.2020

Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Приложение 1 към Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Приложение 2 към Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Приложение 3 към Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Приложение 4 към Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Приложение 5 към Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Приложение 6 към Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Приложение 7 към Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.09.2021 - 31.12.2022)
Резултати от сесия за финансова подкрепа на проекти за създаване на произведения, събития и спектакли в областта на танцовото изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на танцовото изкуство, които не са държавни или общински културни институти »

(13 - 23.09.2021)
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен инспектор” в дирекция „Авторско право и сродните му права“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(02 - 21.09.2021)
“Print Nest студио” гостува на галерия „Средец” с изложбата “Fight” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 152993061 Изработка : MediaPointDS