BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Петък, 27.03.2015
 
       
Нематериално културно наследство
Международно сътрудничество
Програми и проекти
Портал на Европейския съюз


Европейска година на междукултурния диалог 2008
Програма "Култура" на ЕС за периода 2007 - 2013
Програма "Европа за граждани" за периода 2007 - 2013
Програма "Медиа"
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
ЕС ТУИНИНГ ПРОЕКТ BG/07/IB/OT/01


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Покана
за подаване на проектни предложения за процедура на директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура на
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013 и кани Министерството на културата в качеството
му на конкретен бенефициент да представи Средносрочна рамкова инвестиционна
програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция
1.1. „Социална инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/1.1-05/2008: „Подкрепа за осигуряване на
подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за
развитието на устойчиви градски ареали”.
Целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:
• Да подобри, обнови и модернизира държавната културна инфраструктура
в градските ареали;
• Да осигури социално включване и равен достъп за групите в
неравностойно положение.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа
на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще
се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 86 общини от
градските агломерационните ареали.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
• Ремонт, реконструкция и оборудване на културна инфраструктура държавна
собственост в управление на МК;
• Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна
ефективност;
• Подобряване на достъпа за хора с увреждания до културна инфраструктура
държавна собственост в управление на МК.
гр. София, п. к. 1202, ул. “Св.св. Кирил и Методий” № 17-19,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”,
Отдел „Изпълнение на програмните приоритети”.
Краен срок за подаване на средносрочната рамкова инвестиционна u1087 програма и
проектните фишове: за 2008 година- 30 Септември.
за 2009 година- 29 Май.
за 2010година – 31 Март.

Пълният комплект от документи и Изискванията за кандидатстване са публикувани на
интернет адресите: http://www.mrrb.government.bg  и http://www.bgregio.eu  

***

1.1-5 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
(Отворена на 25 юни 2008 г.)
„Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Изисквания

Конкретен бенефициент: Министерство на културатаПринтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(25.03 - 26.06.2015)
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА И ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ЕЖЕГОДНАТА НАГРАДА "ХРИСТО Г. ДАНОВ" »

(06.02 - 06.04.2015)
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ »

виж всички »
Зала "Средец"
(26.03 - 09.04.2015)
САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА ДЕЯН ВЪЛКОВ СЕ ОТКРИВА НА 26 МАРТ 2015 Г. ОТ 18:30 Ч. В ГАЛЕРИЯ “СРЕДЕЦ” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 99695696 Изработка : MediaPointDS