BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Сряда, 24.10.2018
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
Регионални дейности
Членство в международни правителствени организации
ЮНЕСКО
Съвет на Европа
Регионална програма за културно и природно наследство
Централноевропейска инициатива
Съвет на министрите на културата от Югоизточна Европа
Международна организация на франкофонията
Международни договори
Международни конкурси, фестивали и изложби
Представителни изложби от национално значение


Регионална програма за културно и природно наследство
 
Изпълнението на Регионалната програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа 2003-2006 (РПЮИЕ) в България започна на 10 април 2003 г. от Съвета на Европал Освен нашата страна бенефициенти по програмата са Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Сърбия и Черна гора (вкл. Косово) и Румъния. Програмата предлага оперативна рамка за управление на различни дейности, свързани с цялостната консервация на наследството, която се контролира от Дирекцията за култура и културно и природно наследство, Генерална дирекция ІV на Съвета на Европа.
 
Основани на идеята за устойчиво социално-икономическо развитие чрез използване потенциала на културното и природното наследство, специфичните цели на Регионалната програма са:
  • Да подкрепи националните, регионалните и местните институции чрез осигуряване на необходимите управленски инструменти и стандарти,  които да съдействат за увеличаване на възможностите им при  определянето и утвърждаването на политики и стратегии;
  • Да изгради доверие между отделните културни общности в страните, включително отношенията между малцинствата и основното население, както и между страните от Югоизточна Европа, за да се активизира взаимодействието между тях;
  • Да подобри сътрудничеството между правителствата, местните власти и институциите в региона на Югоизточна Европа с цел укрепване на гражданското общество;
  • Да подкрепи изявата на гражданите и да осигури форум за демократично участие и дебат, който да включва маргинализираните вследствие на социалните процеси групи;
  • Да използва и експериментира нови методи и стратегии за местно и регионално развитие, основани на натрупания собствен опит;
  • Да съдейства за развитието на професионални и експертни мрежи.
 Регионалната програма е съставена от три взаимно свързани компонента:
 
  • Компонент А: План за укрепвана на институционалния капацитет – свързан е с въпроси, отнасящи се до правни и институционални реформи, приемане на политики и стратегии, разработване на управленски инструментариум, професионално обучени и т.н. България получава специализирана експертна помощ по подготовка на ново законодателство в областта на културното наследство. Като по значими събития в рамките на този компонент бихме определили провелия се в София Международен семинар на тема “Законодателната реформа в областта на културното наследство в Югоизточна Европа”, 7-9 октомври 2004 г., както и Семинар за интегрирано управление на културното наследство, провел се в Букурещ, 16-18 ноември 2005 г.;
  • Компонент  B: Интегриран план за възстановителни проекти/Проучване на архитектурното и археологическото наследство в Югоизточна Европа – изпълняван съвместно с Европейската комисия  по инициатива на нейния Председател, проф. Романо Проди (Генерална дирекция за Образование и култура, Програма “Култура 2000”). Целта на компонента е представена в отделна глава;
  • Компонент С: Пилотен проект за местно развитие – този компонент ще предложи експериментални проекти и модели, свързани с цялостното местно (териториално) и устойчиво социално-икономическо развитие. Неговото изпълнение ще започне през 2006 г.

 
Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(19.10 - 31.12.2018)
Списък на одобрените кандидати за специализанти в академия „Борис Христов“ – Рим – 2018 г. »

(08.2018 - 15.01.2019)
15 януари 2019 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство” »

виж всички »
Зала "Средец"
(15 - 26.10.2018)
Изложбата „Николай Хайтов в българското кино” гостува в галерия „Средец” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 120313627 Изработка : MediaPointDS