BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 26.03.2019
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
Регионални дейности
Членство в международни правителствени организации
ЮНЕСКО
Съвет на Европа
Регионална програма за културно и природно наследство
Централноевропейска инициатива
Съвет на министрите на културата от Югоизточна Европа
Международна организация на франкофонията
Международни договори
Международни конкурси, фестивали и изложби
Представителни изложби от национално значение


Регионална програма за културно и природно наследство
 
Изпълнението на Регионалната програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа 2003-2006 (РПЮИЕ) в България започна на 10 април 2003 г. от Съвета на Европал Освен нашата страна бенефициенти по програмата са Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Сърбия и Черна гора (вкл. Косово) и Румъния. Програмата предлага оперативна рамка за управление на различни дейности, свързани с цялостната консервация на наследството, която се контролира от Дирекцията за култура и културно и природно наследство, Генерална дирекция ІV на Съвета на Европа.
 
Основани на идеята за устойчиво социално-икономическо развитие чрез използване потенциала на културното и природното наследство, специфичните цели на Регионалната програма са:
  • Да подкрепи националните, регионалните и местните институции чрез осигуряване на необходимите управленски инструменти и стандарти,  които да съдействат за увеличаване на възможностите им при  определянето и утвърждаването на политики и стратегии;
  • Да изгради доверие между отделните културни общности в страните, включително отношенията между малцинствата и основното население, както и между страните от Югоизточна Европа, за да се активизира взаимодействието между тях;
  • Да подобри сътрудничеството между правителствата, местните власти и институциите в региона на Югоизточна Европа с цел укрепване на гражданското общество;
  • Да подкрепи изявата на гражданите и да осигури форум за демократично участие и дебат, който да включва маргинализираните вследствие на социалните процеси групи;
  • Да използва и експериментира нови методи и стратегии за местно и регионално развитие, основани на натрупания собствен опит;
  • Да съдейства за развитието на професионални и експертни мрежи.
 Регионалната програма е съставена от три взаимно свързани компонента:
 
  • Компонент А: План за укрепвана на институционалния капацитет – свързан е с въпроси, отнасящи се до правни и институционални реформи, приемане на политики и стратегии, разработване на управленски инструментариум, професионално обучени и т.н. България получава специализирана експертна помощ по подготовка на ново законодателство в областта на културното наследство. Като по значими събития в рамките на този компонент бихме определили провелия се в София Международен семинар на тема “Законодателната реформа в областта на културното наследство в Югоизточна Европа”, 7-9 октомври 2004 г., както и Семинар за интегрирано управление на културното наследство, провел се в Букурещ, 16-18 ноември 2005 г.;
  • Компонент  B: Интегриран план за възстановителни проекти/Проучване на архитектурното и археологическото наследство в Югоизточна Европа – изпълняван съвместно с Европейската комисия  по инициатива на нейния Председател, проф. Романо Проди (Генерална дирекция за Образование и култура, Програма “Култура 2000”). Целта на компонента е представена в отделна глава;
  • Компонент С: Пилотен проект за местно развитие – този компонент ще предложи експериментални проекти и модели, свързани с цялостното местно (териториално) и устойчиво социално-икономическо развитие. Неговото изпълнение ще започне през 2006 г.

 
Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(22.03 - 02.04.2019)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ В ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА” »

(22.03 - 23.04.2019)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“, ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА” »

виж всички »
Зала "Средец"
(20.03 - 05.04.2019)
На 20 март /сряда/ от 18 ч. в галерия „Средец” на Министерството на културата ще бъде открита изложба живопис на Стефан Кулев »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 123997026 Изработка : MediaPointDS