BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Неделя, 20.09.2020
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"


Регионални дейности
Членство в международни правителствени организации
Международни конкурси, фестивали и изложби
Представителни изложби от национално значение
Международни договори


Международно сътрудничество и регионални дейности
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


Международното сътрудничество се осъществява като:

- Координира цялостната дейност на министерството по въпросите на Европейския съюз и участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз;
- Осъществява ръководството на Работна група 18 „Политика в областта на културата и аудиовизията, закрилата на интелектуалната и индустриалната собственост” към Съвета по европейски въпроси;
-Участва на експертно ниво в заседанията на Комитета по културни въпроси и Работната група по аудиовизия към Съвета на министрите на ЕС във формат „Образование, младеж и култура”;
- Осъществява националната координация по програмите на Общността «Култура», «Европа за гражданите», «По-безопасен Интернет»;
- Следи за прилагането на европейското законодателство в областта на културата и аудиовизуалната политика, вкл. цифровизацията на културно съдържание и др.

Важен елемент от международната дейност е и сътрудничеството с междуправителствени организации в областта на културата и културното наследство : ЮНЕСКО, Съвет на Европа, Международната Агенция за франкофония и др.

- Популяризиране на българската култура в чужбина Развиване активно двустранно сътрудничество с над 60 държави в света, което се основава на добре обоснована и осъвременена правно-нормативна база, която включва спогодби, програми, протоколи и др.

- Осъществява координацията за дейността на българските културни институти в чужбина. Към момента страната ни има 11 културни института: Берлин, Братислава, Будапеща, Варшава, Виена, Прага, Москва, Париж, Рим, Скопие, Лондон.

- Представлява България в Европейската мрежа на държавните културни институти зад граница EUNIC.


Международното сътрудничество се осъществява съгласно политиката на българската държава в областта на международните отношения, приоритетите за развитие на българската култура и на основата на съществуваща правно-нормативна база. Включва:

- утвърждаване на българското присъствие и мястото на българската култура.

- изграждане на положителен имидж на България като стабилен партньор в международната културна политика и международните отношения, чрез последователно водена политика на активно развиване на отношенията в областта на културата, основаващи се на взаимно постигнати договорни отношения.

- пропагандиране достиженията на българската култура в чужбина и на чуждестранната култура у нас.

- утвърждаване на ценностите на културно многообразие.

- участие на български творци на пазара на изкуствата в чужбина, подпомагане на свободното движение на артисти, на културни ценности и на културни продукти.

- утвърждаване ролята и мисията на културата като средство за предотвратяване и за преодоляване на кризисни ситуации и конфликти.

- обработка на информация; разработване на становища; изготвяне на справки, на анализи и на прогнози за състоянието на двустранните културни отношения със страни от целия свят.

- организиране на международни двустранни прояви в страната и в чужбина, вкл. представителни изложби от национално значение.

- проучване на възможности за популяризиране и разпространяване на българската култура в чужбина чрез участие в различни международни прояви, конкурси, фестивали, изложби и други подходящи форми, както и за международни прояви, осъществяващи се в България.

- планиране, координиране и контролиране на дейността на Българските културни институти в чужбина. Разкриване на нови културни институти на базата на двустранни международни договори.

Нормативната база на двустранното международно сътрудничество се основава на международни договори, които имат двустранен характер и са подчинени на изисквания, свързани с характера и процесите на интеграция на нашата страна в международни институции и организации, както и на взаимните интересите за развитие на културното сътрудничество между България и съответната страна. Договорноправната база на международните двустранни отношения се актуализира непрекъснато, както и се инициират подписването на нови договори, съобразно динамично променящата се международна среда.

Проект за резолюция на Съвета относно Европейска програма за култура

Заключения на Съвета относно приноса на културния и творческия сектор за постигането на целите от ЛисабонПринтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(17.2020 - 15.01.2021)
15 януари 2021 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство” »

(14.09 - 31.12.2020)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 08.09.2020 г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА КУКЛЕН ТЕАТЪР - ТЪРГОВИЩЕ »

виж всички »
Зала "Средец"
(16.09 - 02.10.2020)
Галерия „Средец” представя юбилейна изложба на Цветан Казанджиев »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 138078406 Изработка : MediaPointDS