BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Петък, 22.01.2021
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"


За нас
Читалища
За нас
Регионално експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища"
Библиотеки и литературно наследство
Закон за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ) - архивна страница
Нематериално културно наследство / ICH
Събори на народното творчество
Културна интеграция
Проекти и указания
Държавна награда "Св. Паисий Хилендарски"
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по нематериално културно наследство
Национален съвет по читалищно дело


Регионално експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища"
АКТУАЛНО 
           
Във връзката с изискванията на § 91 от Закона за държавния бюджет на Р. България за 2007 г., който отмени § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за народните читалища Министерството на културата се обърна към Националната агенция по приходите с молба за разяснения и тълкувания относно данъчните задължения, които следва да бъдат съблюдавани от страна на народните читалища в съответствие с новите промени.


ХРОНОЛОГИЯ

През 2005 г. се положи началото на изграждането на Регионални експертно консултантски центрове „Читалища”. Те подпомагат националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско участие. Осъществяват дейности за читалищата от цялата област, на чиято територия функционират.
 
            Основни задължения на центровете са:

  1. Създаване на база данни, представяща всички действащи читалища в съответната област.
  2. Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност.
  3. Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, предоставяне на Министерството на културата, областните и общинските администрации.
  4. Подготвя и подпомага читалищата при разработване и участие в проекти.
  5. Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, курсове и други квалификационни дейности.
  6. Координира участието на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни и информационни центрове за местната общност.
  7. Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата.
  8. Партниране с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Европейската интеграция.
        Регионални експертно-консултативни и информационни центрове „Читалища” /РЕКИЦ/ 


РЕКИЦ – Благоевград
Адрес: гр. Багоевград, кв."Вароша", ул."Ичко Бойчев"
Телефон: 073/ 885 346
 
РЕКИЦ – Бургас
Адрес: гр. Бургас, ул. "Шейново" № 24
Телефон: 056/ 842 346
 
 
РЕКИЦ – Варна
Адрес: гр. Варна, бул. "Осми Приморски полк" № 137, вх. Г
Телефон: 052/320 370
 
 
РЕКИЦ – Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Г. С. Раковски" № 18
Телефон: 062/ 600 207
 
 
РЕКИЦ – Видин
Адрес: гр. Видин, пл. "Бдинци" №6, ет.2, п.к.3700
Телефон: 094/ 601 706
 
 
РЕКИЦ – Враца
Адрес: гр. Враца, бул."Хр. Ботев” № 25
Телефон: 092/ 623 053
 
 
РЕКИЦ – Габрово
Адрес: гр. Габрово, ул."Тимок" № 2
Телефон: 066/ 808 213
 
 
РЕКИЦ – Добрич
Адрес: гр. Добрич, бул."25 септември” № 44
Телефон: 058/ 603 661
E-mail: ekic@abv.bg
 
 
РЕКИЦ – Кърджали
Адрес: гр. Кърджали, ул."Републиканска” № 47
Телефон: 0361/ 61 179
 
 
РЕКИЦ – Кюстендил
Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий” № 11
Телефон: 078/ 26 395
 
 
РЕКИЦ – Ловеч
Адрес: гр. Ловеч, бул. „България” № 3, ет. 3
Телефон: 068/ 604 773
 
 
РЕКИЦ – Монтана
Адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 88
Телефон: 096/ 306 440
 
 
РЕКИЦ – Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик, бул. „Г. Бенковски” № 36
Телефон: 034/ 442 567
E-mail:
 

 
РЕКИЦ – Перник
Адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1А
Телефон: 076/ 684 312
 

 
РЕКИЦ – Плевен
Адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1, ет. 3
Телефон: 064/ 805 408
 
 
РЕКИЦ – Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. „П.Р.Славейков” № 33
Телефон: 032/ 632 064
E-mail: info@chitalishta-pk.org
 
 
РЕКИЦ – Разград
Адрес: гр. Разград, бул. „България” № 21
Телефон: 084/ 661 426
 
 
РЕКИЦ – Русе
Адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, ет. 5
Телефон: 0782/ 820 087
 
 
РЕКИЦ – Силистра
Адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 135
Телефон: 086/ 824 526
 
 
РЕКИЦ – Сливен
Адрес: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 6
Телефон: 044/ 623 896
 
 
РЕКИЦ – Смолян
Адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 10
Телефон: 0301/ 62 513
 

РЕКИЦ – София-град
Адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 123
Телефон/Факс: 02/ 9810602
 


РЕКИЦ – София-област - 1
Адрес: гр. Своге, ул. Цар Симеон" № 29
Телефон: 0726/ 2095


РЕКИЦ – Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 17
Телефон: 042/ 603 950
 
 
РЕКИЦ – Търговище
Адрес: гр. Търговище, пл. „Стефан Мавродиев”
Телефон: 0601/ 63 217
 
 
РЕКИЦ – Хасково
Адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 11
Телефон: 038/ 665 036
 
 
РЕКИЦ – Шумен
Адрес: гр. Шумен, бул. „Мадара” № 22
Телефон: 054/ 63 237

 
РЕКИЦ – Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, пл. „Страшимир Кринчев” № 3
Телефон: 046/ 663 986
 
Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(11.01 - 07.02.2021)
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА - РЕГИОНАЛНИ НСПЕКТОРАТИ КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТОРАТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(11.01 - 10.02.2021)
Министерството на културата обявява конкурсна сесия за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата »

виж всички »
Зала "Средец"
(19.01 - 05.02.2021)
Галерия „Средец” представя живопис на Татяна Харизанова »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 141877067 Изработка : MediaPointDS