BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 26.01.2021
 
       
Предложения и сигнали
Достъп до обществена информация
Административни услуги
Електронен подпис
Харта на клиента
Други съобщения
Вътрешни правила за организацията на административно обслужване в Министерство на културата


Харта на клиента
Кои сме ние и как може да се свържете с нас?

Основните функции и задачи на Министерството на културата са да разработва, координира и провежда държавната политика за закрила и развитие на културата.

Ние се намираме в гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 17.

Какво представлява Хартата на клиента /Хартата/

В хартата се съдържа описание на нивото на административно обслужване, което може да се очаква в Министерството на културата, и информация какво се очаква от клиентите на услуги. В хартата се предоставят и съвети към клиентите как да постъпват в различни ситуации.
С Хартата на клиента ние искаме да Ви информираме за услугите, които предлагаме и да очертаем основните правила, по които бихме желали да работим заедно.

Услугите, които предлагаме

В Министерството на културата се извършват следните административни услуги на физическите и юридическите лица:
- Предконсулска заверка на документи за образование /диплом, удостоверение, уверение, академична справка, служебна бележка и др./ издадени от средни и висши училища по изкуствата;
- Предконсулска заверка на всички документи издавани от министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата;
- Регистрация на дружества за колективно управление на права;
- Регистрация на наименованията на артистични групи;
- Регистрация на правата за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи и видеозаписи;
- Регистрация на всички сделки за производство на матрици, компактдискове със запис и други звуко-и видеоносители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права;
- Регистрация на производителите на звуко- и видеоносители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, с изключение на тези които подлежат на лицензиране;
- Регистрация на правото за излъчване и за предаване чрез кабел или друго техническо средство на филми, други аудио-визуални произведения, радио- и телевизионни програми;
- Регистрация на частни музеи;
- Изготвяне на разрешителни за износ на предмети, които нямат качества на движими паметници на културата.

Заверките се осъществяват на основание Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, а регистационната дейност се осъществява на основание Закона за авторското право и сродните му права, Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи, ПМС № 87/16.04.1996г. за контрола върху използването на обекти на авторското право и сродните му права, лицензиране на производителите на компактдискове и на производителите на матрици /стампери/ за производство на компактдискове /ПМС №87/1996г./ и др. Регистрацията на частните музеи се осъществява на основание ПМС 204/11.11.1999г., Закона за паметниците на културата и музеите и Правилника на Национален център за музеи, галерии и изобразителни изкуства /НЦМГИИ/. Разрешителните за износ на предмети, които нямат качества на движими паметници на културата се изготвят на основание ПМС 281/18.10.2004г. и Правилника на НЦМГИИ.

Информация по телефона

Допълнителна информация за предлаганите от нас административни услуги може да получите на следните телефони:
- За заверка на документи за образование, издавани от средните училища по изкуствата и други документ издавани от министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата – тел. 94 00 825;
- За регистрация на части музеи и изготвяне на разрешителни за износ на предмети, които нямат качества на движими паметници на културата – тел. 94 00 918 и 980 61 97;
- За останалите видове регистрации – тел. 94 00 820;


От нас можете да очаквате

- Равнопоставеност при достъпа на услуги независимо от Вашия пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждение, възраст, имуществено състояние или всякакви други признаци;
- Конфиденциалност при разглеждането на Вашите документи и по отношение на информацията, която ни предоставяте;
- Ясен, точен и достъпен език при общуването.

Към какво се стремим

- Да проявяваме любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител на административните услуги, предоставяни от министерството;
- Да изслушваме Вашите молби и искания;
Да се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми;
- Да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки потребител на административните услуги, предоставяни от министерството;
- Да се отнасяме с професионализъм;
Обслужването да бъде бързо и ефективно;
- Всеки да получава лесен достъп до информация;
Служителите да са добре осведомени и отзивчиви;
- Да създадем приятна атмосфера в Министерството на културата.

Нашите отговорности към Вас при предоставяне на услуги

- Да се отнасяме с внимание и уважение към Вас;
- Да бъдем любезни и отзивчиви;
- Да зачитаме личното Ви достойнство;
- Да работим професионално;
- Да предприемем всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите.

Вашите отговорности към нас

- Да се отнасяте към служителите на министерството с уважение;
- Да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;
- Да бъдете точни на уговорените срещи;
- Да ни предоставяте своевременно пълна и точна информация.

Общи отговорности

За да има приятна атмосфера са необходими взаимно уважение, внимание и търпение.

Цели, които си поставяме

- Служителите, които завеждат входящата и изходяща кореспонденция на служебния вход на министерството да работят целодневно;
- Да въведем компютърна система, с която да обработваме по-бързо постъпилите за регистрация по ЗАПСП, НРНАГ и ПМС № 87/1996г. документи.

Когато ни пишете

Когато се свързвате с нас по пощата, факс или електронна поща, ние ще Ви дадем пълен отговор до 30 дни от датата, на която сме получили писмото, факса или имейла Ви, освен ако във Вашето писмо или в нормативен акт не е предвиден друг срок.

Когато Ви пишем

Стремим се всички писма, изпратени от Министерство на културата:
- да са съставени на ясен и разбираем език;
- да са напечатани;
- да са точни и изчерпателни;
- да ви дават необходимата информация.

Ако имате оплакване

Когато смятате, че има проблеми при административното обслужване в Министерството на културата, очакваме да ни информирате за това, за да можем да отстраним евентуални нередности и пропуски. Писмените Ви оплаквания може да пуснете в кутията за жалби и оплаквания на министерството, която се намира на служебния вход или да се обадите на телефон 988 02 00

Ако имате предложения

В случай, че имате предложение за усъвършенстване начина на обслужване в министерството, може да го изложите писмено и да го отправите към директора на дирекция “Административно обслужване” чрез деловодството, по пощата или чрез имейл адреса на министерството.

Важно е да знаете, че ...

- Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат;
- Министерството на културата си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази и немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на българските институции;
- Министерството на културата няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защитата на личните данни и класифицираната информация.

Допълнителна информация за Хартата

Хартата на клиента е публикувана в Интернет страницата на министерството:
http://www.mc.government.bg
Хартата ще се актуализира периодично.
Водено от желание да предостави възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от неговите услуги, Министерството на културата ще се ръководи от тази Харта на клиента /Хартата/.

Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(25 - 31.01.2021)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА „ДИРЕКТОР” НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ИВАН ДИМОВ“ - ХАСКОВО »

(25 - 31.01.2021)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА „ДИРЕКТОР” НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР - СМОЛЯН »

виж всички »
Зала "Средец"
(19.01 - 05.02.2021)
Галерия „Средец” представя живопис на Татяна Харизанова »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 142467807 Изработка : MediaPointDS