BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 18.02.2020
 
       
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Тарифи
Конвенции
Проекти на нормативни актове. Архив (2009-2019)
Регистър на организации, подпомагащи културата
Меценатство
Декларации по чл. 12 и чл. 14 от ЗПРКИ
Указания
Правила
Заповеди
Регламенти и директиви
Проекти за обществено обсъждане
Други
Проекти на нормативни актове - 2020 г.


Проекти на нормативни актове - 2020 г.


Проект на НАРЕДБА за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности (11.02.2020 г.)

МОТИВИ за изработване на проект на НАРЕДБА за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности (11.02.2020 г.)

Приложения 1, 2, 3

Приложение 4 - експертно заключение

Приложение 5 - удостоверение

Приложение 6,7,8 - регистри

Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне (Обн., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Срок за общественото обсъждане от 13.02.2020 г. до 16.03.2020 г., имейл за бележки: d.neykova@mc.government.bg

МОТИВИ към проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година (Срок за общественото обсъждане от 14.02.2020 г. до 16.03.2020 г. и имейл за бележки: d.neykova@mc.government.bg)

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година

Проект на доклад от министъра на културата

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(20.01 - 31.12.2020)
Покана за кандидатури по Програма за мобилност (Mobility First!) на Фондация „Азия-Европа” (АСЕФ) към Азиатско-европейски форум (АСЕМ) »

(17.02 - 17.03.2020)
Кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности по недвижими културни ценности за 2020 г. »

виж всички »
Зала "Средец"
(18.02 - 13.03.2020)
НИТО С НЕЯ, НИТО С НЕГО »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 132546922 Изработка : MediaPointDS