BG / EN | Home | Site Map | Contact Us | RSS Sunday, 03.07.2021
 
       


СЗИС подкрепи отмяната на административните режими при производството на оптични дискове в България


back

СЗИС подкрепи отмяната на административните режими при производството на оптични дискове в България

 На 25-ти юни 2019 г. в Министерството на културата бе проведено заседание на Съвета за защита на интелектуалната собственост.

 Съветът е създаден през 2012 г. като консултативен орган към Министерския съвет за осъществяване координация и сътрудничество между държавните институции, органите за местно самоуправление и неправителствените организации, работещи в областта на интелектуалната собственост, при провеждане на държавната политика в областта на защитата на интелектуалната собственост.

 На обсъждане бяха поставени предложения за изменение и допълнение на ПМС № 267/2012 г. за създаване на Съвета, както и планираното от Министерството на културата изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторсктото право и сродните му права, свързано с отмяна на режимите, администрирани от ведомството.

 За участие в заседанието бяха поканени и редица заинтересовани страни, сред които Българската асоциация на музикалните продуценти – БАМП и представители на организациите за колективно управление на права в България.

 След като изслуша предложенията на Министерството на културата и представителя на БАМП, Съветът подкрепи по принцип намерението за изготвяне на ЗИД на цитирания по-горе закон, с който да бъдат отменени предвидените в нормативния акт режими, администрирани от министерството.

 Премахване на специфичните режими ще позволи на правоносителите и ползвателите да започнат да уреждат отношенията помежду си без намесата и контрола на държавен орган, при спазване на Закона за авторското право и сродните му права.

 Пазарните тенденции обуславят дейността по производство на оптични дискове със запис като затихваща, като стремежът на Министерството на културата е да пренасочи административен капацитет към контролните дейности с висок приоритет, както и към капацитета на административнонаказващия орган.

 Подкрепа получи и предложението за актуализация на ПМС № 267/2012 г., във връзка с което ще се изготви и съгласува с членовете на Съвета окончателен проект на предлаганите изменения. Print Send to email
back

Cultural Calendar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
whole program »
Contests
(09.07 - 04.09.2020)
The Eleventh Kao International Environment Painting Contest for Children is open for entries »

(20.01 - 31.12.2020)
ASEF Mobility First! 2020 »

see all »
Sredetz Gallery
see all »
 
© Ministry Of Culture - Republic of Bulgaria, 2006 | Visits: 144217375 Made By : MediaPointDS