BG / EN | Home | Site Map | Contact Us | RSS Wednesday, 02.24.2021
 
       


Нов информационен материал разяснява задълженията за уреждане на авторски и сродни права в хотели и ресторанти (15.06.2018)


back

 Дирекция „Авторско право и сродните му права“ към Министерство на културата разработи информационен материал, разясняващ задълженията за уреждане на авторски и сродни права в хотели и ресторанти.

 В материала по достъпен начин са представени практически разяснения относно вида на правата, които следва да се уреждат, начините и организациите, които предлагат такова уреждане. Обяснява се кога хотелът или съответно ресторантът се явяват „ползватели“ на защитено по закон съдържание, като отделните хипотези на използване се свързват със съответните законови понятия. Бизнесът се информира и относно специфични концепции на Закона за авторското право и сродните му права, като се обясняват и някои базови понятия.

 Опитът на експертите и инспекторите на Дирекция „Авторско право и сродните му права“ е ползван и при съставянето на секцията с въпроси и отговори, в която се дават разяснения на често срещани неясноти или неправилно тълкуване на Закона за авторското право и сродните му права.

 Освен чрез публикация на уеб-страницата на Министерство на културата информационният материал ще бъде разпространен и чрез браншовите организации в сектора, както и със съдействието на Министерството на туризма, което през м. април 2017 г. организира дискусия по темата.

 Print Send to email
back

Cultural Calendar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
whole program »
Contests
(09.07 - 04.09.2020)
The Eleventh Kao International Environment Painting Contest for Children is open for entries »

(20.01 - 31.12.2020)
ASEF Mobility First! 2020 »

see all »
Sredetz Gallery
(10 - 26.02.2021)
Sredets Gallery presents Painting by Dimitar Petrov »see all »
 
© Ministry Of Culture - Republic of Bulgaria, 2006 | Visits: 143874239 Made By : MediaPointDS