BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Сряда, 22.11.2017
 
       
Предложения и сигнали
Достъп до обществена информация
Административни услуги
Електронен подпис
Харта на клиента
Комплексни административни услуги
Други съобщения
РЕГИСТЪР НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА


обратно

        В съответствие с чл.10, ал.1,2 от Закона за народните читалища Министерството на културата води специален Регистър на народните читалища. Воденето на регистъра се извършва от специализираната дирекция в МК – дирекция „Регионални културни дейности”.
        В Министерството на културата се приемат документи за вписване в регистъра на народните читалища всеки работен ден от 10 до 16,30 ч. на фронт-офиса, партер, служебен вход, бул. “Александър Стамболийски” № 17. Документи се приемат и подадени по пощата на същия адрес.
        На вписване в Регистъра подлежат всички читалища, които преди това са вписани в регистрите на съответните окръжни съдилища. В 14 дневен срок след тази процедура настоятелствата на читалището следва да подадат заверени с мокър печат на читалището копия от съдебното решение и устава на читалището, за да бъдат вписани и в Регистъра на МК.
        Настоятелствата на читалищата подават в Министерството на културата молба – свободен текст, в която се посочват наименованието на читалището, адрес и допълнителна информация за кореспонденция /телефон, факс, електронен адрес/, името на председателя на читалището. Молбата е придружена от заверени копия на съдебното решение и устава на читалището.
        Документите се приемат от деловодител, който проверява наличността на документите и поставя входящ номер на молбата.
        Вписването в регистъра се осъществява след проверка на съдържанието на всеки документ. Издава се удостоверение за вписване в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата, в което се отбелязва основанието за вписване в регистъра, наименованието на читалището, адрес, номер в регистъра, дата на издаване на удостоверението. Удостоверението се подписва от Министъра на културата или от определен от него служител и се подпечатва с кръгъл печат на министерството.
        Срокът за вписване в регистъра и издаване на удостоверение е до 5 работни дни от завеждането на молбата в Министерството на културата.
        Подадени документи, които не са окомплектовани съобразно изискванията се връща на подалия ги в Министерството на културата представител на читалището или по пощата с предписание за отстраняване на допуснатите пропуски.
        В регистъра се отразяват и своевременно настъпили промени по актуалното състояние на читалището, като за целта се предоставя заверено копие от съдебно решение, удостоверяващо настъпилата промяна.
        Копие от Удостоверение за вписване в регистъра на народните читалища към Министерството на културата се издава след подадена писмена молба от страна на читалището, в която се посочва основанието за издаване на копие.
 
 


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(20.11 - 01.12.2017)
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт” в дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” »

(14 - 28.11.2017)
Оперен фестивал „Афродита” в Пафос, 2018 г. »

виж всички »
Зала "Средец"
(06 - 25.11.2017)
ГАЛЕРИЯ „ВИДИМА” ГОСТУВА НА ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 115930639 Изработка : MediaPointDS