BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Петък, 03.12.2021
 
       
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Тарифи
Конвенции
Проекти на нормативни актове. Архив (2009-2019)
Регистър на организации, подпомагащи културата
Меценатство
Декларации по чл. 12 и чл. 14 от ЗПРКИ
Указания
Правила
Заповеди
Регламенти и директиви
Проекти за обществено обсъждане
Други
Проекти на нормативни актове - 2020 г.
Проекти на нормативни актове - 2021 г.
Отговори на Консултационен документ за предложения за въвеждането на Директива 2007/65/ЕО в българското законодателство
Проекти на нормативни актове - 2018-2019 г.


Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за народните читалища


обратно

Мотиви
към проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за народните читалища
 
Законът за народните читалища е приет през 1996 г. и урежда учредяването, управлението, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и прекратяването на народните читалища. На настоящия етап не се налага приемането на нов закон, тъй като статутът на читалищата съгласно действащите разпоредби на закона им дава реална възможност за самоуправление и ги утвърждава като структури, които носят спецификата и традициите на българската култура. Същевременно практиката налага необходимостта от извършване на известни корекции на действащия закон. Предложените със законопроекта изменения и допълнения целят да усъвършенстват и прецизират законовата уредба, като преодолеят празнини и създадат възможност за още по-пълноценно участие на читалищата в обществения живот.
Прецизирана е уредбата, касаеща читалищните сдружения, в частност учредяването им, както и подлежащите на вписване обстоятелства в регистрите на съда и в регистъра, който се води към министъра на културата. Прецизирани са правомощията на ръководните органи на читалищата. Предвидени са и текстове, целящи подобряване на начина на отчитането на средствата, предоставени на читалищата от държавния и общинските бюджети, както по отношение на разходването им, така и по отношение контрола на изпълнението на предвидените задачи. Определените законови срокове за отчитане изпълнението на възложените на читалищата общински задачи и изразходваните общински средства през предходната година създават гаранции за осъществявания контрол. Предвидени са и административни наказания – глоби, които ще бъдат налагани на виновните лица при предоставяне на имущество в нарушение на закона, при пропускане на срока за заявяване за вписване в регистъра на читалищата или читалищните сдружения, както и в случаите, когато не бъде представен в срок доклада за изпълнението на възложените общински задачи и изразходваните от бюджета средства. Предложените изменения и допълнения на Закона за народните читалища създават ясна и стабилна основа за осъществяване на тяхната дейност.
Читалищата са неизменна част от характеристиката на националната ни културна политика. Самите те са структури, които трябва да се запазват и укрепват в условията на развитието на гражданското общество и в контекста на националните и общоевропейски ценности.


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(01.2021 - 31.12.2022)
Протокол №1 от заседание на комисия, определена със Заповед №РД9К-518/25.11.2021 г. на министъра на културата за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на културата »

(25.11.2021 - 31.12.2022)
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОСЛУШВАНЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА ПО ОПЕРНО ПЕЕНЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ – РИМ ЗА 2022 ГОДИНА, ПРОВЕЛО СЕ НА 25 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА В МУЗЕЯ „БОРИС ХРИСТОВ“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(24.11 - 08.12.2021)
Галерия "Средец" отлага откриването на изложбата заради трагичния инцидент на 23.11.2021 г. »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 155935978 Изработка : MediaPointDS