BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Петък, 03.12.2021
 
       
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Тарифи
Конвенции
Проекти на нормативни актове. Архив (2009-2019)
Регистър на организации, подпомагащи културата
Меценатство
Декларации по чл. 12 и чл. 14 от ЗПРКИ
Указания
Правила
Заповеди
Регламенти и директиви
Проекти за обществено обсъждане
Други
Проекти на нормативни актове - 2020 г.
Проекти на нормативни актове - 2021 г.
Отговори на Консултационен документ за предложения за въвеждането на Директива 2007/65/ЕО в българското законодателство
Проекти на нормативни актове - 2018-2019 г.


Публично обсъждане на възможни промени в Директива 93/7/EИО относно връщането на паметници на културата, незаконно изнесени от държави – членки (28.12.2011)


обратно

Европейската комисия провежда публично обсъждане на възможни промени в процедурата за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държави - членки. То е етап от процеса на оценяване на Директива 93/7/EИО и дава възможност на компетентните държавни органи, отговорни за опазването на паметниците на културата, а също така и на всички заинтересовани страни, да изразят своето мнение относно най-ефективните пътища за връщане на паметници на културата изнесени от дадена държава-членка и намиращи се в друга държава-членка.

Крайна дата

Крайната дата на обсъждането е 5 март 2012 г. След приключването му, в рамките на ЕС ще бъдат предложени различни варианти за действие. В светлината на проведените обсъждания и оценки ще бъдат направени и предложение за преразглеждане на Директива 93/7/EИО в случай, че това бъде преценено за удачно.

Цели на обсъждането

Европейското културно наследство е обект на защита както от страна на националните законодателства на държавите - членки, така и от страна на законодателството на ЕС. Такъв нормативен акт е Директива 93/7/EИО от 15 Март 1993 относно връщането на паметници на културата, незаконно изнесени от територията на държавите-членки.
Тази директива е публикувана през 1993 г в условията на единния европейски пазар. Насочена е към осигуряването на възможност за държавите-членки да си възвърнат културни стоки, класифицирани като "национално богатство" и изнесени незаконно. За тази цел е създаден специален механизъм. Направена е оценка на ефективността от действието на Директива 93/7/EИО, която посочва, че системата не работи на необходимото ниво. Това поражда желанието на ЕК да опрости и улесни връщането на незаконно изнесени паметници на културата в рамките на ЕС.

Целеви групи

Ще бъде подобаващо оценено всяко участие и всеки принос от страна на следните групи:

Публични органи на властта (културни институции, митнически власти, полиция & съдебни органи, други);
Музеи, библиотеки, архиви;
Религиозни организации;
Бизнес среди (търговия с предмети на изкуството, аукционни къщи, други);
Частни лица.

Предоставяне на становищата

Ще бъде подобаващо оценено участието и приноса на от страна на частни лица, бизнес среди и организации.
На страницата на Европейската комисия е открит специален линк с въпросник на 22 европейски езика. Всички участия ще бъдат публикувани в последствие. ЕК обръща специално внимание на защитата на личните данни, така че по темата има специално приложение, с което всички, които желаят да дадат предложения, следва да се запознаят.

Анкетата може да откриете на този линк:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=CulturalGoods

Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(01.2021 - 31.12.2022)
Протокол №1 от заседание на комисия, определена със Заповед №РД9К-518/25.11.2021 г. на министъра на културата за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на културата »

(25.11.2021 - 31.12.2022)
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОСЛУШВАНЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА ПО ОПЕРНО ПЕЕНЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ – РИМ ЗА 2022 ГОДИНА, ПРОВЕЛО СЕ НА 25 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА В МУЗЕЯ „БОРИС ХРИСТОВ“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(24.11 - 08.12.2021)
Галерия "Средец" отлага откриването на изложбата заради трагичния инцидент на 23.11.2021 г. »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 155933934 Изработка : MediaPointDS