BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 26.01.2021
 
       


КУЛТУРАТА ОСТАВА БЕЗСПОРЕН НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ И ПРЕЗ 2021 Г.

обратно

(30.12.2020)

С допълнителни средства бяха подкрепени държавни и независими творци и организации в условията на ограничена дейност, а ангажиментът към тях е заложен и в следващия бюджет за култура

 

Културата е безспорен национален приоритет и през изминалата година правителството го показва с подкрепата си към сектора – не само финансова, но и чрез създаването на възможности за осигуряване на спокойна среда за творческо развитие и изява през месеците на здравна криза.

Министърът на културата нееднократно заяви, че всеки творец ще бъде подкрепен. Затова и в Министерството на културата и Национален фонд „Култура“ обявиха редица програми, които да обхващат целия сектор.

Всички обявени програми са изпълнени. Някои бяха създадени за първи път. Други станаха основа за траен ангажимент от страна на държавата към творците и те са заложени в следващия бюджет.

Финансовите средства не са всичко, но никой не може да работи спокойно, без да ги има, особено в условията на ограничена дейност. Кратък отчет за подкрепата на държавата към културния сектор:

          - За държавния. Считано от 13 март, с Постановление № 64 на Министерски съвет бяха осигурени средствата за трудовите възнаграждения и осигуровките към тях на всички служители в държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. Осигурените средства към 31 октомври по този компонент възлизат на 34 674 362 лв., които гарантират дейността на повече от 2000 души.

Анализирайки динамичната ситуация във връзка с въвежданите противоепидемични мерки, Министерството на културата предложи удължаване на срока на действие на Постановлението. С ПМС 328 от 26 ноември 2020 г., считано от 1 ноември 2020 г., на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства се предоставя субсидия за изплащане на средства по допълнителен компонент за ограничена дейност, в размер на брутните трудови възнаграждения и за начисляване на осигурителни вноски, за период от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2021 г., за определената численост на персонала, както и субсидия за осъществяване на дейности, преизчислена по реда на методиката.

          - За свободния. Още с първата забрана за публично представяне на културен продукт по покана на министъра на културата бяха инициирани срещи с културни оператори и творци, които до днес прераснаха в работни групи с широкото представителство на независимия сектор, представители на Националното сдружение на общините и кметове на отделни общини, държавната администрация и експерти, които разработиха анализи и предложения за програми за финансово подпомагане.

От месец април т. г. с постановления на Министерския съвет са отпуснати допълнителни 22,5 милиона лева, предоставени на културни оператори и индивидуални творци за справяне с последствията от пандемията.

Национален фонд „Култура“ тази година подкрепи творчески проекти на стойност 21 200 000 лв. (целево предоставени и собствени средства от бюджета за 2020 г.). Подпомогната е реализацията на 2 758 проекта за частни културни организации и физически лица – творци на свободна практика.

Изцяло насочени към справяне с последствията от пандемията бяха създадени нови програми за артисти на свободна практика и частни културни организации:

- програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“, по която бяха одобрени 1 147 проекта на творци на обща стойност от 2,477,520 лева;

- програма „Творчески стипендии“ - общо подкрепени бенефициенти по програмата – 1 485, на стойност 5 940 000 лева;

- Едногодишна програма за частни професионални организации в областта на изкуствата - подкрепени 121 проекта на обща стойност 8 047 832 лв.;

- Едногодишна програма в областта на цирковото изкуство, като са отпуснати средства на 23 организации на обща стойност от 1 665 202 лв.

Чрез програма „Сценични изкуства“ бяха подпомогнати сценичните изкуства и създаването на театрални, музикални и танцови проекти, включително частни сценични организации, на конкурсно-проектен принцип. Проведени бяха 6 сесии на обща стойност 2,8 милиона лева, с които бяха финансирани 230 събития.

От предоставените целеви средства за бюджетна програма ,,Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“ бяха отпуснати допълнително средства в размер на 500 000 лв. Министерството на културата разработи нови правила за проекти в областта на визуалните изкуства и за първи път беше проведена конкурсна сесия, насочена изцяло към частни културни организации и неправителствения сектор. Подкрепа получиха  22 проекта за 499 982,20 лв.

Друга изцяло нова конкурсна сесия беше създадена в подкрепа на автори - поети, писатели, драматурзи - за написване на нови произведения във всички литературни жанрове. Общата сума на сесията е 300 000 лева.

Междувременно пандемията не попречи за провеждането на сесиите и запазването на средства и съществуващи програми на Министерството на културата.

Благодарение на програмата „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“ и тази година стотици библиотеки в страната обогатиха фондовете си с нови заглавия. С 2 милиона лева от бюджета на МК за 2020 г. бяха подкрепени 820 проектни предложения.

Допълнителни средства от бюджет 2020 г. бяха осигурени за регионалните библиотеки – в подкрепа на 23 проектни предложения на обща стойност 106 253 лв.

Продължи програма „Помощ за книгата“ в подкрепа на издаването на българските книги и автори, чрез която тази година са одобрени 60 проектни предложения в размер на 99 000 лв.

Не прекъсна подкрепата за теренните археологически проучвания и консервация на територията на страната, на дейността на Националния филмов център и др.

На първо четене в Народното събрание бяха одобрени промени в Закона за филмовата индустрия, в който са заложени допълнително осигурени 25 млн. лв. годишно за развитието на бранша у нас  – 10 000 000 за националното ни кино – производство, разпространение, кино показ и още 15 000 000 лв. за стимули – по мярката за подпомагане привличането на инвестициите във филмовата индустрия. В допълнение, в бюджета за следващата 2021 г. е заложено увеличение на средствата за филмопроизводство с 1 300 000 лв.

Частните културни организации имаха възможност да кандидатстват по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014 - 2021. По Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ са предвидени над 6 млн. лв. за проекти, свързани с културата и изкуствата.

   Бюджет 2021 заложи 27 572 600 лв. увеличение на бюджета за култура в сравнение с 2020 г. (или общо 245 млн. лв). От тях :

- за увеличение на разходите за персонал на сценичните изкуства – 8 034 000 лв.;

- 6 312 500 лв. за творчески проекти на НФ „Култура“, от централния бюджет и на основание Закона за хазарта - трансфер от Министерство на младежта и спорта;

- с 2 000 000 лв. се увеличават средствата по програма “Опазване на недвижимото културно наследство“;

- предвидени са средства за увеличение на разходите за педагогическия персонал в училищата по културата и изкуствата, за институтите в областта на културното и аудио-визуално изкуство, за пожизнени държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, на Националната библиотека, за подпомагане на Съюза на читалищата и др.

Надяваме се, че всички тези мерки, предприети сега, полагат основата на бъдещи политики – по отношение на независимите културни дейци и организации, за поддържането на създадените програми, за цялостно подобряване на състоянието на сектора.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(26.01 - 25.02.2021)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” за 2021 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления: »

(25 - 31.01.2021)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА „ДИРЕКТОР” НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ИВАН ДИМОВ“ - ХАСКОВО »

виж всички »
Зала "Средец"
(19.01 - 05.02.2021)
Галерия „Средец” представя живопис на Татяна Харизанова »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 142479664 Изработка : MediaPointDS