BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 27.10.2020
 
       


ИНФОРМАЦИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОТНОСНО ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГИСТЪРА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ

обратно

(30.09.2020)

  Във връзка с тиражирани в публичното пространство въпроси към работата на Министерството на културата по регистъра на декларациите на доставчиците на медийни услуги поясняваме следното:

  Поддържането от страна на Министерството на културата на т.нар. „регистър на медиите“ изпълнява изискването на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и обявяването на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ).

  Както подсказва заглавието, нормативният акт регламентира оповестяването на информация за лицата, които създават медийни услуги и за онези, които разпространяват периодичен печат.

  Цел на законодателя е да се постигне разкриване на действителните собственици на платформите за информиране, с оглед въздействието им върху обществеността. Друга цел е постигането на максимална прозрачност на медийния пазар и свеждане до минимум на възможностите за манипулиране на общественото мнение благодарение на безвъзмездно корпоративно или друго финансиране.

  Във връзка с горното законът въвежда задължение за доставчиците на медийни услуги и разпространителите на дребно на периодичен печат ежегодно (до 30-и юни) да обявяват информация за собствеността и финансирането си (чл. 7а, ал. 3 и чл. 7б, ал. 1 от Закона). В своите декларации медиите посочват и всички договори, сключени с държавни и местни органи, както и с други възложители – подробно изброени в чл. 7а, ал. 4 на ЗЗДПДПОРДМУ.

  Задължение на Министерството на културата е да действа като депозитар за подадените декларации и да ги оповестява в публичен регистър.

  В изпълнение на предвиденото в Закона, министърът на културата е издал Наредба № 1 от 8 май 2019 г. за реда за обявяване и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от ЗЗДПДПОРДМУ, в сила от 21.05.2019 г. Самият регистър е достъпен на интернет страницата на Министерството на културата и съдържа декларации на доставчици на медийни услуги и на разпространители на печатни издания, подадени през 2019 г. и 2020 г. Към момента функционира изцяло електронна система за подаването на декларациите в специален портал за подаване на електронни документи на интернет страницата на Министерството на културата.

  Министерството на културата провежда и административното наказване, като установява нарушенията, съставя актове и издава наказателни постановления спрямо доставчиците на медийни услуги и разпространителите на периодичен печат, които не са изпълнили задължението си да декларират посочените по-горе обстоятелства. В случаите, когато нарушителят не може да бъде установен, Законът е предвидил възможност да се търси съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи (чл. 18, ал. 1  от ЗЗДПДПОРДМУ).

  Образуването и провеждането на административнонаказателните производства и преписки за административни нарушения по Закона е възложено на дирекция „Авторско право и сродните му права“ към Министерството на културата. В изпълнение на тези правомощия в ход са няколко проверки, в рамките на които се търси и съдействието на МВР за установяване на нарушителите. При осъществяването на своите правомощия Министерството на културата не разполага със средства за извършване на действия по разследване, нито е задължено да проверява достоверността на декларираната информация.

  Важно е да се отбележи, че правомощията на министъра на културата по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и обявяването на разпространителите и доставчиците на медийни услуги се ограничават до контрола върху задължението на медии и разпространители да подадат съответните декларации. Административният орган няма правомощия за борба с разпространението на фалшиви новини, нито по друг начин може да се намесва в съдържанието на създаваните медийни услуги.

  Създаването и разпространението на информация, в т.ч. доставката на медийна услуга, освен в случаите, когато законът го предписва, не е свързано с регистрация. В тази връзка подаването на декларации за собствеността и финансирането на медии и разпространители няма характера на регистрация за извършването на такава дейност, а поддържаният от Министерството на културата регистър има информационна функция.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(26.10 - 31.12.2020)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНОНОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” »

(26.10 - 30.11.2020)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДЪРЖАВЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ФИЛИП КУТЕВ“ »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 139089793 Изработка : MediaPointDS