BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 07.07.2020
 
       


ОПАЗВАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО Е ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

обратно

(22.06.2020)

Министърът на културата Боил Банов представи националната политика, свързана с дигитализацията и иновациите в областта на културното наследство
  Опазването и представянето на културното наследство е един от основните приоритети на правителството в сферата на културата. Достъпът до него трябва непрекъснато да се разширява, като важна част от този процес е дигитализацията. Това заяви министърът на културата Боил Банов по време на видеоконференцията „Дигитализация и иновации в областта на културното наследство - предизвикателства и възможности“, която се проведе днес по инициатива на евродепутата Искра Михайлова, вицепрезидент на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент.

  Участие в конференцията взеха Мария Габриел, комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, Греъм Бел, член на Борда на организацията EuropaNostra (Европа Ностра), както и представители на законодателните и академичните среди в България, университетски преподаватели и експерти.

  Министър Банов представи националните приоритети в областта на културното наследство, като подчерта, че то допринася и за икономическия растеж и подобряването на качеството на живот на европейските общества. Според него популяризирането и финансирането на културното наследство трябва да бъде приоритет не само по програма „Творческа Европа”, но и по линия на други финансови инструменти на ЕС, чийто ресурс все още не е използван.

  Нашата страна притежава значим ресурс от недвижими, движими и нематериални културни ценности, като към момента обект на защита са близо 40 000 недвижими културни ценности, 7 от които са включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. В представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство са вписани пет български елемента, а в музеите и художествените галерии и в Българската национална филмотека се съхраняват над 7 милиона експоната, подчерта министър Боил Банов.

  Създадената правна рамка в страната регламентира националната система за опазване на културното наследство, изтъкна министърът на културата. Държавните и общинските органи на управление и контрол работят съвместно с музеите, културните организации, със Светия синод и ръководствата на регистрираните в страната вероизповедания, както и с Българската академия на науките. Всички дейности по опазване на движимите културни ценности са заложени в Програмата на Правителството 2017 – 2021, както и в нормативната уредба. Паралелно се планират и осъществяват дейности за представянето на движимото културно наследство пред публика, обновяването на експозициите, стимулиране на образователните инициативи, изложбите в България и чужбина и други.

  Ускоряването на процеса на дигитализация на културни ценности е важен приоритет в проекта за Национална програма за развитие „България 2030“, допълни Боил Банов. В рамките на мандата на настоящото правителство е променен Законът за културното наследство (2018 г.), в който е дадена ясна формулировка на процеса на дигитализация на наследството, подчерта още министърът на културата. Той обърна внимание на целите, които има националната политика по опазването, социализацията и популяризирането на културното наследство и те са: създаване на условия за прилагане на международните стандарти за опазване и представяне на културните ценности; модернизиране на материалната база; популяризиране на българската култура и подобряване на достъпа до нея, включително чрез нови медии, иновации и мобилни приложения и нови онлайн услуги.

  Усилията на страната ни са насочени към непрекъснатото увеличаване на финансирането за извършване на археологически проучвания и консервационно-реставрационни работи на недвижими културни ценности с цел тяхното запазване и социализация.

  Дигитализацията насърчава развитието на нови методи за реставрация и опазване на културното наследство, затова и важна цел е създаването на дигитални центрове в културните институти и университетите. Министърът изброи някои от предприетите дейности в областта, сред които подкрепените проекти по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по който страната ни получава финансова подкрепа - центровете към историческия музей в Тутракан, Икономическия университет във Варна, Института за литература към БАН, Регионалната народна библиотека във Велико Търново, проекта „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“, обявен за най-добра практика на Съвета на Европа и други.

  Министерството на културата, в качеството си на Програмен оператор на Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, ще обяви скоро Покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подрезултат 1.2 „Достъпни обекти на културното наследство“, целящ да подобри достъпа до обекти на културно наследство чрез дигитализация, създаване на дигитални лаборатории при културни оператори, както и надграждане на капацитета и разширяване дейността на съществуващи дигитални лаборатории и центрове, обяви още министърът на културата.

  Един от важните проекти, които посочи, е този по Оперативна програма „Добро управление“ (2014-2020) за „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“. Проектът предвижда изграждане и внедряване на специализирана информационна система за регистриране, събиране, дигитализация, обработка и съхранение на Националния документален архив на НИНКН и създаване на електронен публичен регистър на недвижимите културни ценности.

  България има своя принос и към развитието на Европейския цифров портал „Европеана“, в който са включени голям брой дигитализирани български обекти,  благодарение на дейността на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Варненската библиотека „Пенчо Славейков“ и други.

  „Дигитализацията на културното наследство трябва да се разглежда не само като адаптация към съвременния свят, но и като инструмент за защита и популяризиране на наследството, за разширяване на аудиторията му, за образование и за нова икономика, създаваща работни места и растеж“, подчерта в изказването си министър Боил Банов. Той благодари на евродепутата Искра Михайлова за нейната инициатива, която дава възможност за разширяване на дебата в европейски мащаб.

  Конференцията може да бъде проследена във фейсбук профила на г-жа Искра Михайлова.

 

 
Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(06.07 - 05.08.2020)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” 2020 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването »

(06.07 - 05.08.2020)
Министерството на културата обявява втора конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2020 г. »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 136043642 Изработка : MediaPointDS