BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Неделя, 20.09.2020
 
       


ПОЗИЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

обратно

(05.06.2020)

 Във връзка с отправената Петиция за спешна финансова помощ на културния сектор - самонаети и самоосигуряващи се артисти на свободна практика, подадена в Министерството на културата от Даниела Кузманова и Венцислав Мицов - Вх. № 94-00-628/26.05.2020 и Вх. № 03-00-128/ 01.06.2020,  изразяваме следното становище:

 1.     Забраната за провеждане на публични прояви  в културния сектор бе наложена от въведеното извънредно положение в страната по повод на пандемията в световен мащаб, свързана с разпространението на COVID-19. Тази забрана бе наложена и с поредица от заповеди на министъра на здравеопазването, в които бяха дадени и конкретни указания. Към настоящия момент, в резултат на подобряване на обстановката и силното намаляване нивото на новозаболелите в страната от COVID-19, министърът на здравеопазването разреши провеждането на публични и културни събития при спазването на определени изисквания. Всички въведени все още известни ограничителни мерки са ясно разписани, като за целта са дадени и конкретните указания. Министерството на културата стриктно спазва дадените указания и ги е отразило в своите препоръки към различните културни институти и институции.  Те своевременно са поместени на интернет сайта на Министерството.

 2.     По отношение на необходимостта от спешна финансова помощ за културния сектор и в частност за свободния такъв министърът на културата проведе серия от срещи с редица представители на министерства, както и творци.

 На 10 април 2020 г. министърът на културата Боил Банов обяви поредица от мерки за подпомагане на свободните творци и независимите организации в областта на културата и изкуствата. Първата от тях, в размер на 2 500 000 лв.,  е за подпомагане на творци на свободна практика по програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“. Три минимални работни заплати и начислени осигуровки за два месеца от времето на извънредното положение и един месец след неговата отмяна са предвидени в бюджета за подпомагане на творци на свободна практика. Мярката се отнася за лица, работещи на свободна практика в сферата на културата и изкуството, които се самоосигуряват или са ангажирани на базата на граждански и авторски договори. От мярката ще могат да се възползват най-нуждаещите се артисти в свободния сектор, които декларират доходи до 1000 лв. на месец, получен през изминалата 2019 година.  До този момент са разкрити три сесии в тази посока на Национален фонд „Култура“. Част от условията са променени, с цел осигуряването на възможност на повече творци да бъдат своевременно подпомогнати.

 На 11 май 2020 г. се проведе пресконференция, на която министър Банов обяви 5 000 000 лв. допълнителни средства за култура за реализирането на програми и проекти на частни културни организации и на дейци и творци, упражняващи свободни професии в областта на културата и изкуствата за осъществяване на  дейност в условията на извънредна епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. Те ще бъдат отпуснати по различни програми, които да помогнат на организациите в независимия сектор да преминат през кризата, породена от коронавирус пандемията, извънредното положение и забраната за провеждане на събития. Средствата от 5 000 000 лв. са предназначени за проекти на артисти на свободна практика и частни културни организации, като 2 200 000 лв. ще бъдат предоставени на  Национален фонд „Култура“, от които 1 500 000 лв. са предназначени за подпомагане на частни културни организации в областта на изкуството и културата, в т.ч. малки авторски кина, цирк, пространства за изкуства и др., и 700 000 лв. за проекти на творци, представящи културен продукт чрез интернет.  Останалите 2 800 000 лв. са предназначени за програмите за финансова подкрепа на творчески проекти в областта на сценичните и визуални изкуства. Критериите за кандидатстване вече са преразгледани и условията са променени в полза на творческите организации и артистите, като сред тях са удължаване срокът за изпълнението им във времето, увеличаване до 35% на административните разходи, премахване на изискването за самоучастие и др. Обявяването на отделна програма за структурна подкрепа, която да подкрепя дейността на частни организации с бюджет 1 500 000 лв., представлява огромна крачка. Липсата на такъв финансов инструмент в последните 30 години създава изключителна неустойчивост за организациите, като постоянно поставя ограничения пред тяхното развитие и мащаба им на дейност, а в настоящата ситуация ги изправя и пред реалната опасност от фалит. Изключително важно е и създаването на програма за дофинансиране на вече спечелили проекти по програмата „Творческа Европа“ в размер на 150 000 лв.

 Към тези програми трябва да се отбележи и възможността, която се дава на частните културни организации, да кандидатстват по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014 - 2021. По Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ са предвидени над 6 млн. лв. за проекти, свързани с културата и изкуствата.

 Също така средства в размер на 2 млн. лв. са предназначени и за попълване на фондовете на обществените библиотеки в страната. В момента тече първата сесия по този проект. Чрез него ще се насърчи не само четенето и обновяването на библиотечните фондове, но и стимулиране на книгоиздаването, както и подкрепа на авторите и издателствата.

 В същото време артистите могат да се възползват от друг вид подкрепа - безлихвения заем от 1500 лв. на месец с период за връщане от 5 години. В допълнение по Националния план за действие и заетостта продължи работата по програма „Мелпомена“ за 2 млн. лв., за 230 работни места в държавните и общински театри, за музикалните и продуцентските къщи. Тази програма се изпълнява съвместно от Министерството на културата, Министерството на труда и социалната политика и Съюза на артистите в България и ще действа през цялата настояща година. Има възможност организациите да кандидатстват и по програмата „60/40“ за запазване на работните места.

 3.     Вярваме, че доброто начало е положено и с това е премината историческа граница в мисленето за културните политики в страната. Защото без дългосрочен ангажимент, по-цялостни реформи и продължаване на започнатото настоящата подкрепа би била само временна инжекция в културния живот на България.

 4.     Министърът на културата и министърът на труда и социалната политика са в непрекъснат диалог както помежду си, така и с всички представители на културния сектор. Диалог се поддържа и с представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и всички отговорни институции. Ежедневно се обсъждат поредица от въпроси и се разрешават различни казуси, насочени именно към подобряване положението на заетите в сферата на културата. Отпадането на голяма част от ограничителните мерки ще спомогне секторът да възстанови поетапно своята дейност и да се преодолее кризисното положение, предизвикано от пандемията COVID-19.

 За всички свои действия Министерството на културата своевременно дава публична информация, като за целта са използвани всички обществени и достъпни информационни канали.

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(17.2020 - 15.01.2021)
15 януари 2021 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство” »

(14.09 - 31.12.2020)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 08.09.2020 г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА КУКЛЕН ТЕАТЪР - ТЪРГОВИЩЕ »

виж всички »
Зала "Средец"
(16.09 - 02.10.2020)
Галерия „Средец” представя юбилейна изложба на Цветан Казанджиев »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 138078884 Изработка : MediaPointDS