BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Събота, 15.08.2020
 
       


СТАНОВИЩЕ

обратно

(03.12.2019)

   По повод изнесената в публичното пространство информация за провежданите преговори между правоносители и ползватели, свързани с утвърждаване на Тарифа на Сдружение „Филмаутор“ за определяне на дължимите възнаграждения за автори и продуценти на аудиовизуални произведения при препредаване, и с оглед избягването на спекулативно тълкуване относно ролята на държавата в този процес, Дирекция „Авторско право и сродните му права” на Министерството на културата пояснява следното:
   В настоящия момент Сдружението за колективно управление на авторски и продуцентски права „Филмаутор“ и Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори – БАККО, са в процес на договаряне на тарифа, на основата на която следва да се установи размерът на дължимите възнаграждения.

   „Препредаване“ извършва именно преносното предприятие (кабелен, сателитен или IPTV оператор), което доставя телевизионната програма до крайния потребител. В общия случай - това са доставчиците на телевизионен сигнал, с които потребителите сключват договор.

   Договарянето на тарифи на организациите за колективно управление на права е предвидено в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Това договаряне, наречено в закона „предварително обсъждане“, е предвидено в чл. 94р, ал. 2 на ЗАПСП, като за провеждането му е предвиден срок от 9 месеца. Задължение на организацията за колективно управление на права е да предложи тарифа за съответния вид използване (в случая за „препредаване“ на телевизионна програма), която да обсъди със съответната представителна организация на ползвателите, каквато в случая е БАККО.

   Законосъобразното извършване на дейността на предприятията, извършващи „препредаване“ на телевизионни програми, изисква наличието на уредени права. Утвърждаването на тарифа, от своя страна, е основна предпоставка уреждането на тези права да става при равни и справедливи условия. Целта на предвидените в закона задължителни преговори е именно постигането на справедлива цена, която няма да бъде наложена едностранно. В крайна сметка, с разходите за уреждане на права, в т.ч. тези, заплащани към телевизионните организации, и към организациите за колективно управление на права („Музикаутор”, „Профон”, „Филмаутор”) се натоварват сметките на домакинствата като крайни потребители на услугата по доставка на телевизия. По тази причина справедливостта при определянето на съответните възнаграждения засяга цялата верига на производство, доставка и потребление на телевизионно съдържание. Механизмът за постигане на справедлива цена са именно предвидените в ЗАПСП преговори между заинтересованите страни, в които държавата не взема участие.

   Използването без разрешение и съответно - неплащането на дължимите на авторите и продуцентите на аудиовизия възнаграждения за препредаването на техните произведения, е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, във връзка с което е особено важно стартиралото договаряне да доведе до реален резултат.

   Ако в предвидения в закона срок преговарящите не постигнат съгласие по бъдещата тарифа, законът е вменил правомощие на министъра на културата да назначи комисия, в която с участието на експерти да бъде взето решение по окончателния вид на тарифата.

   Доколкото „Филмаутор” и БАККО не успяха да постигнат споразумение в предвидения в закона срок, в Министерството на културата бе получено писмено заявление от „Филмаутор” в предвидената в закона форма, като в тази връзка и в съответствие с предвиденото в 94р, ал. 4 на ЗАПСП, е стартирала процедура по назначаване на цитираната по-горе експертна комисия.

   Извън правомощията на министъра на културата е самостоятелно да фиксира размера на дължимите възнаграждения, нито да предпоставя каквито и да било пазарни условия, поради което се надяваме на добрата воля на двете страни, които в условията на добросъвестност да постигнат очакваната от целия сектор тарифа на Сдружение „Филмаутор“ за препредаване. Въпреки че става въпрос за изпълняването на законово задължение - да се уредят съответните права, преговорите за тарифа имат чисто търговски характер.

   За административния орган най-важно е да създаде подходящи условия за постигане на справедлива цена, във връзка с което се въздържа от намеса чрез средствата на административното наказване.

   Вярваме, че най-печелившият подход в случая би бил добросъвестното водене на преговорите, с оглед постигането на справедлива цена при прозрачни и равни условия за всички ползватели.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(11 - 25.08.2020)
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕДА НА ПРАВИЛАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА »

(27.07 - 17.08.2020)
СЕСИЯ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ФЕСТИВАЛИ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО »

виж всички »
Зала "Средец"
(01 - 31.08.2020)
ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ” ОТВАРЯ ВРАТИ ОТНОВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 137087323 Изработка : MediaPointDS