BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 17.02.2020
 
       


УТОЧНЕНИЕ ОТНОСНО ОБНОВЯВАНЕТО НА ПОКРИВНИЯ ЕТАЖ НА СГРАДАТА НА УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ 1

обратно

(02.09.2019)

Във връзка с дискусиите относно обновяването на покривния етаж на сградата на ул. „Иван Вазов“ 1, пресцентърът на Министерството на културата уточнява:
   Със становището на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерството на културата е съгласуван Работен устройствен план (РУП), който се отнася до обновяване на вече съществуващия и използваем и към момента шести покривен етаж и е в изпълнение на изискванията на Подробния устройствен план на територията.

   Предложеният РУП не предвижда надстройки или промяна на височината на сградата, видно и от становището на НИНКН и на МК, което гласи следното:

   „Височината на сградата не се повишава, променят се наклонът и видът на покрива до допустимите изисквания и покривният етаж се запазва като мансарден, като се запазва без промяна главният корниз на сградата, както и котата на съществуващото било.

   Инвестиционните намерения не предвиждат промяна на предназначението на сградата, не се засягат и фасадите й.

   Проектното предложение е съобразено със статута на единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност и типологията на сградата и е допустимо.“

   Одобреното предложение не води до промяна в отношението на културната ценност към околните сгради, някои от които също са обекти на културното наследство.

   Трябва да се обърне внимание на факта, че става въпрос за обсъждане на работен устройствен план, а не за работен инвестиционен проект. Предложената промяна следва да бъде допълнително доказана с архитектурен проект, който също ще премине експертна оценка от страна на НИНКН и на МК по реда на Закона за културното наследство (ЗКН), за да бъде взето най-доброто експертно решение за сградата.

   Към настоящия момент в МК и НИНКН не е внесен работен инвестиционен проект, който визира детайли относно реконструкцията.

   В тази връзка уточняваме, че настоящият РУП не се отнася до: „строеж на мансарден етаж на сграда“, за „надстрояване“, за „изграждане на покрив“, за „проект за строеж на етаж“, за „промяна на облика“ на сградата и други подобни  твърдения в медийното и интернет пространство.

   Съгласно данните от съхранявания в НИНКН Национален публичен регистър на недвижимите културни ценности, сградата на ул. „Иван Вазов“ 1 е обявена за недвижим архитектурно-строителен паметник на културата от 1978 г. През 1988 г. е декларирана като художествен паметник. Сградата е претърпяла редица промени през годините, спрямо оригиналния проект на арх. Никола Лазаров. Първоначалната й фасада е била увенчана с мансарден етаж с богато пластично решение. През 20-те години на XX век, сградата е пристроена и надстроена, с което мансардата е изцяло премахната, а оригиналният вид на цялата сграда е сериозно изменен.

   Съществуващият покрив е с малък наклон и с няколко отвора (капандури) които, от архивни снимки още по време на строежа, е видно, че не са съобразени с членението на фасадата. По-късно, вероятно поради обособяване на нови функции в подпокривното пространство, са се появили  нови прозорци по покрива, които отново не са съобразени с архитектурата на сградата и нейното членение. Намеренията за реконструкция в момента дават възможност за оформление в стилистиката на сградата и за създаване на цялостно решение на покрива, съобразено с членението и цялостния външен вид на фасадата, което, както отбелязахме, допълнително ще бъде доказано чрез съгласуван архитектурен проект по реда на ЗКН.

Снимка: www.stara-sofia.comПринтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(20.01 - 31.12.2020)
Покана за кандидатури по Програма за мобилност (Mobility First!) на Фондация „Азия-Европа” (АСЕФ) към Азиатско-европейски форум (АСЕМ) »

(17.02 - 17.03.2020)
Кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности по недвижими културни ценности за 2020 г. »

виж всички »
Зала "Средец"
(18.02 - 13.03.2020)
НИТО С НЕЯ, НИТО С НЕГО »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 132539758 Изработка : MediaPointDS