BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 18.06.2018
 
       
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА РЕДОВНИ ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ТЕРЕННА КОНСЕРВАЦИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ДО 10 АПРИЛ 2017 Г.

обратно

(16.03.2017)

На основание чл.3, ал.1 от Правилата за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация Министерството на културата напомня, че крайната дата за подаване на заявления е 10.04.2017 г., съгласно чл.3, ал.2 от Правилата. Заявленията се адресират до Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ и се подават на хартиен и електронен носител в деловодството на МК.

      Право на финансова подкрепа имат културни, научни или университетски институции, дейността на които е свързана с издирването, проучването и опазването на археологическото културно наследство и с теренната консервация.

 

Съгласно чл. 4., ал.1 от Правилата заявлението за финансова подкрепа съдържа ( ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ):

 

     1. наименование и адрес на кандидатстващата институция;

 

     2.  телефон, факс, електронна поща;

 

     3. банкови данни – име на банката, IBAN, BIC (не се изисква за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата);

 

     4. списък с точно наименование и локализация на обекта/обектите и очаквана финансова подкрепа от Министерството на културата за всеки обект;

 

      5. Категория съгласно чл. 8.

 

(2) Към заявлението за всеки проект за съответния обект се прилагат:

 

    1.  мотивационна част в съответствие с критериите по чл. 9;

 

    2. резюме на проекта до 2 страници;

 

  3.  очаквани резултати;

 

     4. подробна план-сметка с информация по всички  показатели съгласно приложение № 3 от Наредбата за провеждане на теренни археологически проучвания;

 

     5.  времетраене на проекта;

 

     6. данни за предходни проучвания и постигнати основни резултати, включително списък на  публикациите за обекта (ако има такива);

 

    7. при заявено съфинансиране на проекта се прилага документ, доказващ съфинансиране и план-сметка за частта и/или дейностите, които ще се съфинансират;

 

    8. становище на реставратор, вписан в регистъра по чл. 165 от ЗКН, относно мерките за теренна консервация, ако проектът предвижда разкриването на архитектурни структури;

 

    9.  протокол от последната проведена експертна комисия по чл. 158а от ЗКН за приемане на теренни археологически проучвания, в случай, че са провеждани такива след 2009 г.

 

   С пълния текст на Правилата за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация чрез бюджета на Министерството на културата можете да се запознаете тук.


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(12.06 - 12.07.2018)
Министерството на културата обявява конкурсна сесия по програма “Помощ за книгата” 2018 г. »

(06 - 26.06.2018)
Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа за разпространение на спектакли, реализирани от независими професионални организации в областта на театралното изкуство »

виж всички »
Зала "Средец"
(13 - 30.06.2018)
Столът като символ - влияние на европейския дизайн и архитектура в следосвобожденска България »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 117988670 Изработка : MediaPointDS