BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 26.01.2021
 
       


15 януари 2021 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство”

обратно

(17.2020 - 15.01 2021)

Знакът за европейско наследство (ЗЕН) е инициатива на Европейския съюз, утвърдена с Решение 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Целите на ЗЕН са:

 

- да се засили чувството за  принадлежност на европейските граждани, и по- специално - на младите хора,  към Европейския съюз на основата на споделени ценности и елементи от европейската история и културно наследство;

 

- да се насърчи зачитането на  националното и регионалното многообразие;

 

- да се укрепят взаимното  разбирателство и междукултурният диалог.

 

С този знак се предоставят нови  възможности да се научи повече за нашето общо и същевременно многообразно културно наследство, за общата ни история, както и за  ценностите и ролята на ЕС. 

 

 

 

Знакът за европейско наследство се различава от други инициативи в сферата на културното наследство (например Списъкът на световното наследство на ЮНЕСКО, Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство или културните маршрути на Съвета на Европа и т.н.) и има следните особености:

 

ЗЕН се присъжда на обекти, които имат голяма символична европейска стойност и които изтъкват общата история на Европа и изграждането на Европейския съюз (ЕС), както и европейските ценности и правата на човека, на които се основава процесът на европейска интеграция;

 

·        с него ще се отличават не толкова качествата на обекта (архитектурни, собствено културни, исторически и т.н.), а по-скоро неговата символична стойност, свързана с европейската история, култура и изграждането на ЕС;

 

·        присъждането му не е свързано с подкрепа за опазването на обектите, а по-скоро ще насърчава извършването на различни дейности на тяхната територия, включително и с образователно измерение, свързани най-вече с младите хора;

 

·        ще насърчава създаването и поддържането на контакти между отличените обекти, което от своя страна ще улесни процеса на обмен на добри практики и ще даде нов тласък за развитието им.

 

Знакът за европейско наследство има само символична стойност и не е свързан с предоставянето на финансова подкрепа нито от страна на Министерството на културата на Република България, нито от Европейския съюз. Получилите ЗЕН обекти обаче могат да кандидатстват за подпомагане по линия на други програми на Европейския съюз.

 

 

 

Какви са ползите за обектите, получили ЗЕН?

 

ü      ще имат право да поставят табела с изображение на логото на ЗЕН;

 

ü      ще се възползват от възможността за по-широкото си популяризиране и интегриране в комуникационната стратегия на ЕС, както и използване на комуникационните средства, предоставяни от ЕС;

 

ü      ще се възползват от възможности за създаване на контакти и обмен на най-добри практики.

 

Насоките за кандидатстване можете да изтеглите от: 

 

За присъждането на ЗЕН могат да участват три категории обекти, като за всеки от тях има различен формуляр за кандидатстване:

            За присъждането на ЗЕН могат да участват три категории обекти, като за всеки от тях има различен формуляр за кандидатстване:

-         единични обекти;

-         национални тематични обекти;

-         транснационални обекти.

 

 

Всички формуляри за кандидатстване и за трите категории обекти, на български и на английски език, можете да изтеглите от тук.

 

 

 

Срок за изпращане на кандидатурите

 

Желаещите организации да участват с предложение за получаване на ЗЕН следва да подадат своите проекти до 15 януари 2021 г. в Министерството на културата.

 

Подбор

 

            Подборът на обектите се извършва в два етапа.

 

 

Първи етап (предварителен подбор) – 16 януари - 15 февруари 2021 г.

 

Министерството на културата е отговорно за организирането на предварителния подбор на национално равнище. Той ще се осъществява от експертно жури от независими експерти, което определя до два обекта за участие във втория етап.

 

Двете одобрени български кандидатури ще бъдат оповестени на интернет страницата на Министерство на културата на 16 февруари 2021 г.

 

Министерството на културата се ангажира с изпращането на кандидатурите на двата най-високо оценени обекта от предварителния национален подбор в Европейската комисия до 1 март 2021 г.

 

Втори етап (окончателен подбор) – 1 март 2021 – януари 2022 г.

 

Окончателният подбор се извършва от Европейска група от независими експерти под ръководството на Европейската комисия, които обсъждат само получените кандидатури, одобрени на национално ниво.

 

Европейската група изготвя доклад за предварително подбраните обекти и го изпраща на Комисията най-късно до края на годината на процедурата по подбор

 

 

Обявяване на резултатите

 

Европейската комисия определя официално обектите, на които се присъжда ЗЕН, като взема предвид препоръките на групата, през м. януари 2022 г.

 

 

Основни изисквания при попълване на формулярите:

 

Формулярите за кандидатстване се попълват на български език. Едновременно с това, с оглед да се улесни процесът на подбор на втория етап, е важно да се подготви и версия на английски език на формулярите за кандидатстване. 

В тази връзка препоръчваме всички кандидатстващи да изпратят формуляр за кандидатстване, попълнен както на български език, така и на английски език.

 

Европейската група от независими експерти препоръчва попълнените формуляри за кандидатстващите обекти да не превишават 30 страници (шрифт Times New Roman 12), заедно със снимките и картите.

 

 

 

Кандидатите следва да попълнят формулярите за участие на хартиен и електронен носител и да ги изпратят в Министерството на културата в срок до края на деня на 15 януари 2021 г. (важи пощенското клеймо) на адрес:

 

София 1040

 

бул. „Александър Стамболийски” 17

 

Министерство на културата

 

 

 Пликовете следва да бъдат надписани по следния начин:

 

EHL2021 и се добави името на кандидатстващата организация с пълна информация за кореспонденция.

 

Всички кандидати, изпратили своите кандидатури, ще получат потвърждение по електронен път, че документите им са успешно получени и регистрирани за участие.

 

 Кандидатури, получени в Министерството на културата след изтичане на посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани.

 

 

 

С доклада от 2019 г. на Европейска група от независими експерти  можете да се запознаете тук: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/library/2019-selection-euheritagelabel-report-v2.pdf

 

Подробна информация можете да откриете на страницата на инициативата „Знак за европейско наследство”:

 


 


 

           

 

При въпроси и необходимост от допълнителна информация, моля пишете на ел. адрес: ehl@mc.government.bg


 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(26.01 - 25.02.2021)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” за 2021 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления: »

(25 - 31.01.2021)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА „ДИРЕКТОР” НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ИВАН ДИМОВ“ - ХАСКОВО »

виж всички »
Зала "Средец"
(19.01 - 05.02.2021)
Галерия „Средец” представя живопис на Татяна Харизанова »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 142479326 Изработка : MediaPointDS