BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Неделя, 23.02.2020
 
       


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ" ДЕЙНОСТИ

обратно

(03 - 13.09 2019)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността

“Младши експерт”

                                                                                                                                                               в отдел „Счетоводство” в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”

 

1. Кратко описание на длъжността: Подпомага директора на дирекцията и ръководството на Министерството на културата в провеждане политиката на ефективно планиране, изпълнение, отчетност и контрол по бюджета и оперативната финансово-счетоводна дейност на ведомството.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността:

от 590 до 1375 лв.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше;

2.2. Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по…”;

2.3. Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”;

2.4. Професионално направление: „Икономика”;

2.5. Специалност: „Финанси“ или „Счетоводство и контрол“;

2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Допълнителни изисквания:

3.1. Компютърна грамотност, английски език;

4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса: 

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен - оригинал и  копие;

5.4. Автобиография;

5.5. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

7. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17 всеки работен ден от 14.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.

8. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                   

9. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет сайта на министерството.

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(19.02 - 15.04.2020)
ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ОПЕРЕН КОНКУРС „OPERA CROWN”, ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ »

(20.01 - 31.12.2020)
Покана за кандидатури по Програма за мобилност (Mobility First!) на Фондация „Азия-Европа” (АСЕФ) към Азиатско-европейски форум (АСЕМ) »

виж всички »
Зала "Средец"
(18.02 - 13.03.2020)
НИТО С НЕЯ, НИТО С НЕГО »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 132644289 Изработка : MediaPointDS