BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 13.11.2018
 
       
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт” в отдел „Бюджет“, дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”

обратно

(23.08 - 23.09 2018)
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАНа основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,


 


ОБЯВЯВА КОНКУРС


за заемане на длъжността


„Главен експерт”


  в отдел „Бюджет“, дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”


 


1. Кратко описание на длъжността: Подпомага началника на отдела и директора на дирекцията да провеждат политика на ефективно планиране, изпълнение, отчетност и контрол по бюджета на Министерство на културата.


1.1. Размер на основната заплата за длъжността:


-      от 510 до 1405 лв.


2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:


2.1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;


2.2. Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки;


2.3. Професионално направление – Икономика;


2.4. Предпочитана специалност – Финанси, счетоводство и контрол;


2.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години или придобит ранг III младши.


3. Допълнителни изисквания – компютърна грамотност.


4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.


5. Необходими документи за участие в конкурса: 


5.1. Заявление по образец;


5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;


5.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/ - оригинал и копие;


5.4. Документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, обр.УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и копие;


5.5. Автобиография.


6. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17; всеки работен ден от 10.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.


7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                   


8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на служебния вход на Министерството на културата, бул. “Ал. Стамболийски “ № 17 и на интернет сайта на министерството.


За информация тел: 02/9400934; 02/9400845


 


 
Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(29.10 - 14.11.2018)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”, ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ »

(08.2018 - 15.01.2019)
15 януари 2019 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство” »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.10 - 15.11.2018)
ТРИМА ХУДОЖНИЦИ СЕ ЗАВРЪЩАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКО ТУРНЕ В ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 120918275 Изработка : MediaPointDS