BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 22.01.2019
 
       
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ – ДОБРИЧ

обратно

(06.06 - 06.07 2018)

Министерството на културата 

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ – ДОБРИЧ

 

 

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

    1.1. Образование – висше;

    1.2. Образователно - квалификационна степен –  „Магистър”;  

    1.3. Област на висше образование – „Изкуства“ и „Хуманитарни науки“ според класификатора на областите за висше образование и професионалните направление, приет с ПМС № 125/2002 г.;

    1.4. Професионално направление – „Театрално изкуство“, „Филология“ или „Философия“;       

    1.5. Специалност – от посочените направления или арт мениджмънт;

1.6. Професионален опит в областта на културата – 3 години;

1.7. Компютърни умения;

1.8. Управленска компетентност, която да включва способност  за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

1.9. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич;

1.10. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на  културата;

1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;

    1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

    1.13. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

    2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич, и събеседване.

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в  „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

         3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;

    3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит на кандидата /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка/ - оригинал и копие;

    3.5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

    3.6. Свидетелство за съдимост;

3.7. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич за срок от 4 /четири/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:

а) художествени показатели:
аа) подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година;
аб) тенденции в развитието на репертоара за останалите години - жанрови намерения, постановъчни екипи;
ав) възможности за разширяване на зрителската аудитория;
б) финансово-икономически показатели:
ба) планиране на основните показатели: брой спектакли за една година, брой зрители, средна цена на билет;
бб) планиране на съвместни проекти с други театри, с международни организации и други културни организации;
в) стратегии на управлението, политики на заетост;
         5. При подаването на документите на кандидатите  се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

6.   Срок за заемане на длъжността – четири години. 
Срок за подаване на документите: до 6 юли 2018 включително.        

 


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(21 - 28.01.2019)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА“, ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА” »

(11.01 - 11.02.2019)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” на Националния институт за недвижимо културно наследство »

виж всички »
Зала "Средец"
(11 - 28.01.2019)
Галерия „Средец” започва годината със съвременно българско изкуство »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 122435705 Изработка : MediaPointDS