BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 16.07.2018
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ – ШУМЕН

обратно

(26.07 - 28.08 2017)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

  На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ – ШУМЕН

 

 

 

 

 

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

 

    1.1. Образование – висше;

 

    1.2. Образователно - квалификационна степен –  „Магистър”;  

 

    1.3. Област на висше образование – „Изкуства“ и „Хуманитарни науки“ според класификатора на областите за висше образование и професионалните направление, приет с ПМС № 125/2002 г.;

 

    1.4. Професионално направление – „Театрално изкуство“, „Филологии“ или „Философия“;       

 

    1.5. Специалност – от посочените направления или арт мениджмънт;

 

1.6. Професионален опит в областта на културата – 3 години;

 

1.7. Предимства: владеене на западен език;компютърна грамотност;

 

1.8. Управленска компетентност, която да включва способност  за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

 

1.9. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен;

 

1.10. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на  културата;

 

1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;

 

    1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

 

    1.13. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

 

    2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен, и събеседване.

 

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в  „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

 

3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

 

         3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;

 

    3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

 

3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит на кандидата /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка/ - оригинал и копие;

 

    3.5. Свидетелство за съдимост;

 

    3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

 

3.7. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 

4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен за срок от 4 /четири/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:


а) художествени показатели:
аа) подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година;
аб) тенденции в развитието на репертоара за останалите години - жанрови намерения, постановъчни екипи;
ав) възможности за разширяване на зрителската аудитория;
б) финансово-икономически показатели:
ба) планиране на основните показатели: брой спектакли за една година, брой зрители, средна цена на билет;
бб) планиране на съвместни проекти с други театри, с международни организации и други културни организации;
в) стратегии на управлението, политики на заетост;

         5. При подаването на документите на кандидатите  се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

6. Срок за заемане на длъжността – четири години. 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(12 - 26.07.2018)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2018 г. (12 – 26 юли 2018) »

(03.07 - 31.12.2018)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” »

виж всички »
Зала "Средец"
(17 - 31.07.2018)
Изложба на дипломанти от ателието на проф. Анна Бояджиева »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 118363943 Изработка : MediaPointDS