BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Петък, 15.12.2017
 
       


Заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване

обратно

(13.01 - 31.03 2017)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

З А П О В Е Д

№ РД - 0916/13.01.2017 г.

гр. София,.....2017....... г.

 

            На основание чл. 46, във връзка с чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС – обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2006г.), чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и Протокол от 05.12.2016 г. на комисията, назначена със Заповед № РД09-458 от 07.07.2016 г. на министъра на културата за провеждане на тръжна процедура,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            I. Прекратявам Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, управляван от министъра на културата, представляваща ОБОСОБЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ с обща полезна площ от 650 кв. м., намиращи се в В СУТЕРЕНА НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находяща се в гр. София, Район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 17,  съгласно Акт за публична държавна собственост  № 00332 от 06.10.1997 г., утвърден от областния управител на област София, Акт № 06318/26.07.2007 г. за поправка на Акт за държавна собственост № 00332 от 06.10.1997 г., утвърден от областния управител на област София и Разрешение за ползване № ДК-07-99/09.03.2006 г. от Началник Столична РДНСК, поради липса на подадени заявления за участие – обстоятелства, които правят невъзможно провеждането и приключването на процедурата.

II. Настоящата заповед да се обяви на таблото за обявления, намиращо се във фоайето на сградата на Министерство на културата, както и на интернет страницата на министерството.

III. Копие от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ и на директора на дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“ – за сведение и изпълнение.

 

 

ВЕЖДИ РАШИДОВ

Министър на културата

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(07 - 31.12.2017)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА” »

(04.2017 - 05.01.2018)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Национален исторически музей »

виж всички »
Зала "Средец"
(19.2017 - 05.01.2018)
ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА КЕАЗИМ ИСИНОВ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 116175167 Изработка : MediaPointDS