BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Петък, 22.06.2018
 
       
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ”

обратно

(09.2016 - 31.03 2017)МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

          На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за заемане на длъжността

„Главен експерт ”

 в дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”

 

1. Кратко описание на длъжността: Подпомага провеждането на политиката в сферата на българското музикално и танцово изкуство, разпространението на българското и световно музикално и танцово наследство. Оказва методическа помощ на лица, изпълнители, състави и организации. Изпълнява административни дейности, свързани с работата на дирекция СИХО, организира кореспонденцията с всички музикални и танцови институции, систематизира информацията в контекста на административното обслужване.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността:

-         от 710 до 2300 лв.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – Бакалавър;

2.2. Област на висше образование – Изкуства;

2.3. Професионално направление – Музикално и танцово изкуство;

2.4. Специалност – Всички специалности от посоченото направление;

2.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години или придобит ранг III младши.

3. Допълнителни изисквания – Компютърна грамотност; Специализации по Арт-мениджмънт и чужди езици са предимство.

4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса: 

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/ - оригинал и копие;

5.4. Документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, обр.УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и копие;

5.5. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17; „Човешки ресурси”, всеки работен ден от 14.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                   

8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на служебния вход на Министерството на културата, бул. “Ал. Стамболийски “ № 17 и на интернет сайта на министерството.

За информация тел: 02/9400934; 02/9400845

 

 

 
Документи за участие в конкурса могат да се подават до 19 декември 2016 г. включително в Министерството на културата на бул. “Ал. Стамболийски”№ 17.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(12.06 - 12.07.2018)
Министерството на културата обявява конкурсна сесия по програма “Помощ за книгата” 2018 г. »

(06 - 26.06.2018)
Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа за разпространение на спектакли, реализирани от независими професионални организации в областта на театралното изкуство »

виж всички »
Зала "Средец"
(13 - 30.06.2018)
Столът като символ - влияние на европейския дизайн и архитектура в следосвобожденска България »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 118031839 Изработка : MediaPointDS