BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 23.04.2018
 
       


МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ИНСПЕКТОРАТ ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

обратно

(08.2016 - 30.03 2017)МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАНа основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността

“Инспектор”

в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

 

1. Кратко описание на длъжността: Извършване на проверки относно административната дейност на администрацията на министерство на културата и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата. Проверки за корупционни действия и изпълнение на задълженията по ЗПУКИ на служители от администрацията на министерство на културата и ръководителите на второстепенните разпоредители  с бюджетни кредити към министъра на културата.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността:

-          от 420 до 1110 лв. в съответствие с професионалния опит.

2. Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – Магистър;

2.2. Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки;

2.3. Професионално направление – Икономика, Право;

2.4. Предпочитана специалност – Счетоводство и контрол, Финанси, Право, Администрация и управление;

2.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква;

2.6. Минимален ранг V младши.

3. Специфични изисквания: Посочените  в чл. 46б, ал. 1 от Закона за администрацията.

4. Допълнителни изисквания: Компютърна грамотност;

5. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи за участие в конкурса: 

6.1. Заявление по образец;

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от  лицето  за  неговото  гражданство,  както  и  за обстоятелствата, че е пълнолетен  гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено  престъпление от общ характер на лишаване от свобода и  не е лишено  по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Диплом за придобито образование и образователно –квалификационна степен /ако  е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/ - оригинал и  копие;

6.4. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17; „Човешки ресурси”, всеки работен ден от 14.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от датата на публикуване на обявлението в един централен ежедневник.

8. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                   

9. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на служебния вход на Министерството на културата, бул. “Ал. Стамболийски “ № 17 и на интернет сайта на министерството.

 

 
Документи за участие в конкурса могат да се подават до 19 декември 2016 г. включително в Министерството на културата на бул. “Ал. Стамболийски”№ 17.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(17.04 - 08.05.2018)
Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство »

(17.04 - 08.05.2018)
Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство »

виж всички »
Зала "Средец"
(23.04 - 05.05.2018)
„Вярата – мечта за по-добър свят”: изложба на деца и юноши »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 117395836 Изработка : MediaPointDS