BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Четвъртък, 20.01.2022
 
       
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА УЧЕБНА РИСУНКА ПО НАТУРА 2010 г.

обратно

(26.02 - 07.05 2010)


НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
ЗА УЧЕБНА РИСУНКА ПО НАТУРА 2010 г.СТАТУТ
Националният ученически конкурс за учебна рисунка по натура се провежда за ученици от цялата страна от средни училища по изкуствата, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителните изкуства. Той има статут на Национална олимпиада по рисуване.
1. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ:
• Да популяризира и да повиши нивото на интереса у учениците към рисуването по натура, което е в основата на много професии: художник; архитект; дизайнер и др.
• Да увеличи мотивацията при преподаването на предмета рисуване, който е фундаментален в училищата по изкуствата към МК, както и в професионалните гимназии и профилираните училища към МОН.
• Да уточни критериите и да издигне нивото на обучението по рисуване в средните училища при формирането на учебните цели и при оценяването на постиженията.
2. ОРГАНИЗАТОРИ:
Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров” – гр.София
Национална художествена академия – гр. София
3. УЧАСТНИЦИ:
В конкурса могат да участват всички желаещи ученици в редовна форма на обучение от училища по изкуствата, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителното изкуство, с интереси и постижения в областта на рисуването по натура..
Участниците се групират в три възрастови групи:
• от VІІІ и ІХ клас
• от Х и ХІ клас.
• от ХІІ клас
4. КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ:
• І – ва възрастова група:
Сложен натюрморт
Материали: бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, въглен, креда, туш и др./
Формат на листа: 46 /55 см.
Време за изпълнение: 12 ч. - 2 дни по 6 учебни часа
• ІІ- ра възрастова група:
Човешка глава по натура:
Материали: молив, бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, креда, въглен, туш и др./
Формат на листа: 46/55 см.
Време на изпълнение: 12 ч. - 2 дни по 6 учебни часа
• ІІІ – та възрастова група:
Цяла облечена фигура от натура
Материал: бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, креда, въглен, туш и др./
Формат на листа: 54/70 см.
Време за изпълнение: 12 ч. – 2 дни по 6 учебни часа
5.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
• Могат да участват всички ученици в средната степен на образование в редовна форма на обучение, които са ученици в съответния клас.
• Всички рисунки от конкурса остават в Националното училище за изящни изкуства “Илия Петров” – София и не подлежат на връщане. Наградените творби формират колекция на конкурса.
• Участниците сами осигуряват материалите, хартията /бяла/, подложката и други пособия за работа, изпращането на творбите и пребиваването си в София.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА:
Конкурсът се провежда всяка година в два кръга:
І кръг:
• Предварителен подбор
ІІ кръг:
• Същински конкурс
Конкурсът се огласява чрез:
• Вътрешната система на съобщаване на МК и МОН
• Чрез медиите
7. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
І кръг:
• За селекционния кръг участниците изпращат минимум три рисунки по конкурсната задача за съответната възрастова група, на адрес София 1000, бул. “Васил Левски” 62, Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров”.
• Всяка рисунка трябва да е надписана ясно на гърба с трите имена на кандидата, ЕГН, училище, адрес и телефон за връзка.
• Рисунките трябва да се придружават от: акт за раждане на участника /ксерокопие/ и декларация от учителя по рисуване, подписана от него, подпечатана с печата на училището, в което учи ученикът, в уверение, че изпратените рисунки са правени лично от ученика, и че същия е в редовна форма на обучение в настоящата учебна година в съответния клас на посоченото училище.
• Пощенското клеймо на всяка пратка не трябва да е с по-късна дата от 10 април 2010 г.
• Селекционната комисия заседава 19 април 2010г.
• Селекционна комисия разглежда представените рисунки и въз основа на установените критерии за конкурса извършва подбор и определя участниците във втория кръг.
• Одобрените участници за втория кръг своевременно се уведомяват писмено.
ІІ кръг:
• Същинският конкурс се провежда на 1 и 2 май 2010. в учебните зали на НУ за изящни изкуства – гр. София, бул. “Васил Левски”, № 62.
• Допуснатите кандидати във втория кръг на конкурса се освобождават със служебна бележка от учебни занятия за дните на провеждането на конкурса.
• Участниците, които не са от гр. София, сами поемат всички разноски по пътуването и пребиваването си в София по време на конкурса. При възможност НУИИ ще поеме разходите за нощувка и храна.
8. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ КРЪГ:
• Конкурсът по време на втори кръг е анонимен;
• Участниците работят със собствени материали – хартия / бяла /, подложка и черен рисунъчен материал по избор;
• По време на конкурса се осигуряват квестори – не художници;
• Конкурсните работи се подпечатват в началото на работата и след приключване на конкурса се предават за журиране. Работите се надписват на гърба на листа с ясно изписани името, ЕГН, име на училището, адреса и телефона на участника, а отгоре се залепва непрозрачна хартия;
• Конкурсните работи се журират в деня на приключването;
• Анонимността се разкрива след окончателното оценяване на рисунките;
• Резултатите се обявяват веднага след приключване на журирането и разкриването на анонимността.
9. ЖУРИРАНЕ НА КОНКУРСА:
І кръг :
• Комисията по селекцията се състои от четирима художници: трима учители по рисуване в училище по изкуствата, съответно по един от Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров” гр. София, Национална художествена гимназия “Цанко Лавренов” – гр. Пловдив и Национална гимназия за приложни изкуства “Св. Лука” гр. София.
• За председатели на журито последователно, през годините се редуват директорите на средните художествени училища в България.
• По време на журирането може да присъства без право на глас представител на дирекция УИКИ към МК и експерт по рисуване от МОН.
ІІ кръг:
• Петчленното жури се състои от: ръководителя на катедра “Рисуване” в НХА, двама преподаватели излъчени от катедра “Рисуване” в НХА и Председателя на СБХ / зам. председател /.
• Председател на журито е ректора /зам. ректора / на НХА.
• Журирането се извършва в присъствието на двама учители по рисуване, излъчени съответно от НУИИ “Илия Петров” гр. София и НХГ “Цанко Лавренов” гр. Пловдив. / без право на глас /
10. ОЦЕНЯВАНЕ:
Оценяването се извършва по шестобалната система с точност до 10 стотни чрез журиране.
11. КРИТЕРИИ:
Отчитат се комплексните пластични достойнства в рисунката във връзка с изобразената натура и съществуващите ДОИ.
При оценката на рисунките се включват следните критерии: композиция; конструкция и характер; светлосянка; пространствена и материална характеристика.
12. НАГРАДИ:
За първа, втора и трета възрастова група:
• І награда – диплом, плакет
• ІІ награда – диплом, плакет
• ІІІ награда – диплом, плакет
Наградите за всяка възрастова група се осигуряват от спонсори, присъждат се поотделно и не се делят. Журито си запазва правото да не връчи всички награди. Всички участници във втория кръг на конкурса получават диплом за участие.
13. СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:
• Министерството на културата осигурява шест едногодишни стипендии на ученици до 18 годишна възраст, редовно обучение в държавно училище по изкуството към Министерството на културата, класирани на първо, второ и трето място в първа и втора възрастова група, на основание на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 година.
• Носителят на Първа награда / един / в трета възрастова група, чиято конкурсна работа има оценка, не по-малка от 5.90, получава право, на основание на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 на Закона за висшето образование, същата да се зачете от академичните власти на Националната художествена академия за оценка от кандидат-студентския изпит по рисуване в НХА, важащ за същата година, в която се провежда конкурса, /съгласно решение от 15.02. 2005г. на Академичния съвет на Националната художествена академия/
Най-добрите рисунки от конкурса ще бъдат показани в галерия “Дебют” на НУ за изящни изкуства “Илия Петров” в дните след приключване на конкурса.

Забележка: Ученик, който е награден, но е навършил 18 години към финала на конкурса, не може да получи стипендия от Министерството на културата по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби!


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(19.01 - 31.12.2022)
Резултати от проведения конкурс за длъжността „юрисконсулт” в дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“ »

(10.01 - 21.03.2022)
Обществена консултация относно Европейски законодателен акт за свободата на медиите »

виж всички »
Зала "Средец"
(14.2021 - 28.01.2022)
Галерия „Средец” представя: „Найден Петков – живопис“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 157717441 Изработка : MediaPointDS