BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Четвъртък, 20.01.2022
 
       
Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс за избор на управител на „Филмова студия „Време“ ЕООД

обратно

(01.11.2021 - 31.12 2022)

Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс за избор на управител на „Филмова студия „Време“ ЕООД

 

 

          Въз основа преценка на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия реши:

 

I.                Допуска до участие до следващия етап от конкурсната процедура за избор на управител на „Филмова студия „Време“ ЕООД:

1.     Никола Христов Кисов

2.     Панайот Богданов Панайотов

3.     Валентин Валентинович Гисбейли

 

II.             Не допуска до участие до следващия етап от конкурсната процедура за избор на управител на „Филмова студия „Време“ ЕООД:

 

 

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане

1.Хубен Светозаров Нурев

В плик № 1 на кандидата не се съдържа заявление, попълнено по образец Приложение № 1 по изискване посочено в обявата относно задължително съдържание на Плик № 1.Комисията извърши служебна проверка за съдимост на кандидата и  съвместимост с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1-8 от ЗПП чрез проверка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по Вписванията (приложени са разпечатки от извършените проверки)

          Комисията не допуска Хубен Светозаров Нурев до втория етап от конкурсната процедура.

 

 

2.Христо Пенчев Бояджиев

В  плик № 1 се съдържат всички документи съгласно изискването за съдържание на Плик № 1, посочено в обявата.

         Комисията извърши служебна проверка за съдимост на кандидата и съвместимост с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1-8 от ЗПП и чрез проверка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по Вписванията. (приложени са разпечатки от извършените проверки).

          Комисията установи, че представените от кандидата документи не удостоверяват изискуемия 5 години професионален опит, от които 3 години по специалността и образователно-квалификационната степен на висшето образование съгласно т. I.3 от обявата.

          Комисията не допуска Христо Пенчев Бояджиев до втория етап от конкурсната процедура.

 

 

                                                           

 

 

          Председател: …....………...(П).….……..
                   /проф. Борислава  Танева/

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(19.01 - 31.12.2022)
Резултати от проведения конкурс за длъжността „юрисконсулт” в дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“ »

(10.01 - 21.03.2022)
Обществена консултация относно Европейски законодателен акт за свободата на медиите »

виж всички »
Зала "Средец"
(14.2021 - 28.01.2022)
Галерия „Средец” представя: „Найден Петков – живопис“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 157716119 Изработка : MediaPointDS