BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Петък, 03.12.2021
 
       
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ В ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

обратно

(15 - 25.02 2021)

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ В ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

 

                           ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС КАНДИДАТИ:

 

1.    Ива Венциславова Ангелова;

2.    Деница Иванова Михайлова;

3.    Христина Георгиева Роглинова;

4.    Нели Тодорова Неделчева;

5.    Николета Каменова Кирилова;

6.    Виктор Неофитов Трайков;

7.    Елина Богомилова Павлова;

8.    Ирина Бойкова Стоименова;

9.    Елена Людмилова Георгиева;

10. Валентин Симеонов Благоев;

11. Татяна Костадинова Костадинова;

12. Весела Петрова Парапанова.

                   

 

Първият етап от конкурса ще се осъществи чрез решаване на тест на 25.02.2021 г. от 10.30 ч. в сградата на Министерството на културата, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17.

 

Кандидатите да носят документ за самоличност.

 

 

 

НЕДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС КАНДИДАТИ:

 

 

1.  Антони Илианов Щерев - чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл. От представените документи не се удостоверява изпълнението на изискването по т. 2.6. от обявата, а именно: Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години или придобит ранг III младши.

2.  Анна - Мария Атанасова Найденова - чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл. Представените копия на документите за завършено висше образование не съответстват на т.5.5. от обявата.

Не са представени документи по т.5.4. от обявата - трудова книжка; служебна книжка, обр.УП-3, за удостоверяване на изискуемия професионален опит за длъжността. Не се удостоверява изпълнението на изискването по т. 2.6. от обявата, а именно: Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години или придобит ранг III младши.

3.  Аня Александрова Генина - чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл. От представените документи не се удостоверява изпълнението на изискването по т. 2.6. от обявата, а именно: Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години или придобит ранг III младши.

4.  Ива Георгиева Търнева-Илиева - чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл. От представените документи не се удостоверява изпълнението на изискването по т. 2.6. от обявата, а именно: Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години или придобит ранг III младши.

5.  Елица Венциславова Божкова      - чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл. Не са представени документи по т. 5.4. от обявата - трудова книжка; служебна книжка, обр.УП-3, за удостоверяване на изискуемия професионален опит за длъжността. Не се удостоверява изпълнението на изискването по т. 2.6. от обявата, а именно: Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години или придобит ранг III младши.

6.  Владислав Неделчов Наков - чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл. От представените документи не се удостоверява изпълнението на изискването по т. 2.6. от обявата, а именно: Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години или придобит ранг III младши.

7.  Силвия Иванова Семковска-Вълкова - чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл. От представените документи не се удостоверява изпълнението на  изискването по т. 2.6. от обявата, а именно: Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години или придобит ранг III младши.

8.  Кристиян Ангелов Манолов          - чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл. От представените документи не се удостоверява изпълнението на  изискването по т. 2.6. от обявата, а именно: Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години или придобит ранг III младши.

 

На основание чл. 22, ал. 1 от НПКПМДСл, всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
МИРА ЙОСИФОВА
                                                                                                    

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(01.2021 - 31.12.2022)
Протокол №1 от заседание на комисия, определена със Заповед №РД9К-518/25.11.2021 г. на министъра на културата за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на културата »

(25.11.2021 - 31.12.2022)
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОСЛУШВАНЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА ПО ОПЕРНО ПЕЕНЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ – РИМ ЗА 2022 ГОДИНА, ПРОВЕЛО СЕ НА 25 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА В МУЗЕЯ „БОРИС ХРИСТОВ“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(24.11 - 08.12.2021)
Галерия "Средец" отлага откриването на изложбата заради трагичния инцидент на 23.11.2021 г. »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 155940239 Изработка : MediaPointDS