BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Неделя, 22.09.2019
 
       


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ" ДЕЙНОСТИ

обратно

(03 - 13.09 2019)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността

“Младши експерт”

                                                                                                                                                               в отдел „Счетоводство” в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”

 

1. Кратко описание на длъжността: Подпомага директора на дирекцията и ръководството на Министерството на културата в провеждане политиката на ефективно планиране, изпълнение, отчетност и контрол по бюджета и оперативната финансово-счетоводна дейност на ведомството.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността:

от 590 до 1375 лв.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше;

2.2. Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по…”;

2.3. Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”;

2.4. Професионално направление: „Икономика”;

2.5. Специалност: „Финанси“ или „Счетоводство и контрол“;

2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Допълнителни изисквания:

3.1. Компютърна грамотност, английски език;

4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса: 

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен - оригинал и  копие;

5.4. Автобиография;

5.5. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

7. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17 всеки работен ден от 14.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.

8. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                   

9. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет сайта на министерството.

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(19.2019 - 30.06.2020)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА КОНКУРСНА СЕСИЯ ПО ПРОГРАМА “БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ” ЗА 2019 г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПРИ ОБНОВЯВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ ИМ С КНИГИ И ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ »

(11 - 24.09.2019)
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността “Старши експерт” в дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси” - за определен срок за заместване на държавен служител, който отсъства от работа повече от три месеца, съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за държавния служител »

виж всички »
Зала "Средец"
(17 - 27.09.2019)
ИЗЛОЖБА ART4DIPLOMACY СЕ ОТКРИВА В ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 128739446 Изработка : MediaPointDS