BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 16.07.2019
 
       
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт” в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности”

обратно

(15 - 25.03 2019)

Министерство на културата

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за заемане на длъжността


„Главен експерт ”

 в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности”

 

1. Кратко описание на длъжността: Подпомага директора на дирекцията и началника на отдела като анализира, разработва и предлага експертни оценки в областта на международното културно сътрудничество. Участва в подготовката на международни актове и програми в сферата на културата.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността:

-         от 660 до 1655 лв.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2.2. Област на висше образование – „Хуманитарни науки” или „Социални, стопански и правни науки“;

2.3. Професионално направление – „Филология”, „История и археология“, „Социология, антропология и науки за културата“;

2.4. Специалност –„Английска филология“, „История“, „Културология“, „Социална антропология“, „Култура и изкуства“

2.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години или придобит ранг III младши.

3. Допълнителни изисквания – познаване на основните софтуерни продукти Windows, Word, Excel, Internet; отлично владеене на английски език-писмено и говоримо; владеенето на втори западен език е предимство.

4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса: 

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/ - оригинал и копие;

5.4. Документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова книжка; служебна книжка; обр.УП-3; официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и копие;

5.5. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 09.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                   

8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на служебния вход на Министерството на културата, бул. “Ал. Стамболийски “ № 17 и на интернет сайта на министерството.

За информация тел: 02/9400934; 02/9400845.

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(08.07 - 31.12.2019)
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНА СЕСИЯ „ПОМОЩ ЗА КНИГАТА“ ЗА 2019 Г. »

(05 - 15.07.2019)
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Младши експерт ” в отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства“, дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” »

виж всички »
Зала "Средец"
(15 - 31.07.2019)
Фотоизложба „Царският некропол на тракийския град Севтополис” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 126822250 Изработка : MediaPointDS