BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Събота, 23.03.2019
 
       
Протокол № 1 от заседание на комисия, определена със Заповед № РД09-957/16.10.2018 г. на министъра културата, за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство културата

обратно

(12 - 20.11 2018)

ПРОТОКОЛ № 1

 

от заседание на комисия, определена със Заповед № РД09-957/16.10.2018 г. на министъра културата за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство културата

 

            Днес, 12.11.2018 г. в Министерство на културата (МК) на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17 се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД09-957/16.10.2018 г. на министъра на културата за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на МК.

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1.         Пепа Генчева – ръководител на звено за вътрешен одит

ЧЛЕНОВЕ:

1.         Татяна Цветанова – директор на дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“

2.         Марийка Чуклева – ръководител на Инспекторат

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.         Разглеждане на представените от кандидатите документи и вземане на решение за допускане до участие в интервю;

2.         Изготвяне на списък на допуснатите до интервю кандидати;

3.         Определяне на дата, място и час за провеждане на интервю;

По точка първа от дневния ред:

В определения срок за прием на документи - 31.10.2018 г. в деловодството на МК на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №17 са подадени заявления от следните кандидати:

1. Любка Любенова Сокачева – вх. №24-02-38/22.10.2018 г.;

2. Валентин Емилов Ангелов – вх. №94-00-1757/30.10.2018 г.

Комисията разгледа двете заявления и установи:

- Към заявлението на Любка Любенова Сокачева, с вх. №24-02-38/22.10.2018 г. са приложени всички необходими документи, съгласно чл. 6 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор. Документите на кандидата удостоверяват изпълнението на предвидените нормативни изисквания.

- Към заявлението на Валентин Емилов Ангелов, с вх. №94-00-1757/30.10.2018 г. са приложени всички необходими документи, съгласно чл. 6 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор. Документите на кандидата удостоверяват изпълнението на предвидените нормативни изисквания.

По точка втора от дневния ред:

Комисията единодушно реши:

- Допуска до участие в процедурата за подбор на двама външни членове на одитния комитет на МК следните кандидати:

1.         Любка Любенова Сокачева

2.         Валентин Емилов Ангелов

По точка трета от дневния ред:

Комисията единодушно реши интервюто с допуснатите кандидати да се проведе на 20.11.2018 г. (вторник), с начален час 10.30 ч. в сградата на МК, на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, ет. 5, стая 516. Интервютата с кандидатите ще се провеждат по реда на входиране на заявленията им през интервал от 30 минути, както следва:

1.      Любка Любенова Сокачева – 10,30 ч.

2.      Валентин Емилов Ангелов – 11,00 ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            Пепа Генчева - /п/

            Ръководител на звено за вътрешен одит

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

Татяна Цветанова - /п/

Директор на дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“

 

Марийка Чуклева - /п/

Ръководител на инспекторат

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(22.03 - 02.04.2019)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ В ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА” »

(22.03 - 23.04.2019)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“, ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА” »

виж всички »
Зала "Средец"
(20.03 - 05.04.2019)
На 20 март /сряда/ от 18 ч. в галерия „Средец” на Министерството на културата ще бъде открита изложба живопис на Стефан Кулев »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 123938178 Изработка : MediaPointDS