BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Събота, 20.10.2018
 
       
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Държавен експерт” /по заместване/ в отдел „Европейски програми и проекти“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности”

обратно

(11 - 22.10 2018)

Министерство на културата

 

На основание чл. 10а, ал. 2, във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността

„Държавен експерт”

       /по заместване/

в отдел „Европейски програми и проекти“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности”

 

1. Кратко описание на длъжността: Изготвяне на високопрофесионални експертни анализи, прогнози, оценки и становища по секторни и хоризонтални политики. Разработване на стратегически документи и проекти на нормативни актове от национално значение. Предоставяне на методически указания по прилагане на административни актове.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността:

-         от 510 до 1480 лв. съобразно професионалния опит на кандидата;

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – магистър;

2.2. Област на висше образование – Хуманитарни науки; Социални, стопански и правни науки;

2.3. Професионално направление – Икономика; Филология; Администрация и управление;

2.4. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 5 години;

2.5. Минимален ранг за длъжността – ІІ младши.

3. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност; владеене на чужд език.

4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса: 

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/ - оригинал и копие;

5.4. Документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, обр.УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и копие;

5.5. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17; „Човешки ресурси”; всеки работен ден от 14.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                   

8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на служебния вход на Министерството на културата, бул. “Ал. Стамболийски “ № 17 и на интернет сайта на министерството.

За информация тел: 02/9400934; 02/9400845Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(10 - 12.10.2018)
Списък на участниците, допуснати до конкурса за специализанти по оперно пеене за учебната 2018 - 2019 година в АКАДЕМИЯ “БОРИС ХРИСТОВ” – Рим »

(08.2018 - 15.01.2019)
15 януари 2019 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство” »

виж всички »
Зала "Средец"
(15 - 26.10.2018)
Изложбата „Николай Хайтов в българското кино” гостува в галерия „Средец” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 120227601 Изработка : MediaPointDS