BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Събота, 06.06.2020
 
       


Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността “Регионален инспектор” в Център за регионално планиране – София

обратно

(09 - 22.10 2018)

Министерството на културата

 

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността

“Регионален инспектор”

в Център за регионално планиране – София към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”

 

1. Кратко описание на длъжността: Осъществява контролни функции по прилагане на Закона за културното наследство по отношение на дейността на администрацията, на физическите и юридическите лица, във връзка с опазването на движимите и недвижимите културни ценности.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността:

-          от 510 до 1255 лв. в съответствие с професионалния опит.

2. Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;

2.2. Област на висше образование – Технически науки;

2.3. Професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия;

2.4. Предпочитана специалност – Архитектура;

2.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2 години;

2.6. Минимален ранг IV младши.

3. Допълнителни изисквания: Компютърнa грамотност.

4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса: 

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от  лицето  за  неговото  гражданство,  както  и  за обстоятелствата, че е пълнолетен  гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено  престъпление от общ характер на лишаване от свобода и  не е лишено  по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Диплом за придобито образование и образователно –квалификационна степен /ако  е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/ - оригинал и  копие;

5.4. Документи, удостоверяващи професионалния опит /някои от следните документи – трудова книжка; служебна книжка; обр.УП-3; официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина/- оригинал и копие;

5.5. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17; всеки работен ден от 14.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от датата на публикуване на обявлението в един централен ежедневник.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                    

8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на служебния вход на Министерството на културата, бул. “Ал. Стамболийски “ № 17 и на интернет сайта на министерството.

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(02.06 - 02.07.2020)
Национална награда "Христо Г. Данов" 2020 »

(19.05 - 18.06.2020)
Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на проекти за създаване на произведения, събития и спектакли в областта на танцовото изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на танцовото изкуство, които не са държавни или общински културни институти »

виж всички »
Зала "Средец"
(27.05 - 15.06.2020)
ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ“ ПРЕДСТАВЯ: ДИМО КОЛИБАРОВ: „ПЪТУВАНЕ“ – БИБЛИОФИЛСКИ АЛБУМ, ОФОРТИ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 135366059 Изработка : MediaPointDS