BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 22.10.2018
 
       
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт” в дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"

обратно

(10 - 21.05 2018)

Министерството на културата

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за заемане на длъжността „Главен експерт ”

в дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"

 

 

1.         Кратко описание на длъжността: Осъществяване на експертни функции, изготвяне на експертни анализи и оценки, методики и методологии, изготвяне на становища във връзка с дейността на дирекцията в областта на недвижимото културно наследство и прилагането на нормативните актове в тази област.

1.1.      Размер на основната заплата за длъжността:

- от 510 до 1405 лв.

2.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1.      Образование - висше; образователно-квалификационна степен - „бакалавър";

2.2.      Област на висше образование - Технически науки;

2.3.      Професионално направление - Архитектура, строителство и геодезия;

2.4.      Предпочитана специалност - Архитектура;

2.5.      Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 4 години или придобит ранг III младши.

3.         Допълнителни изисквания - компютърна грамотност.

4.         Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5.         Необходими документи за участие в конкурса:

5.1.      Заявление по образец;

5.2.      Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3.      Диплом за придобито образование и образователно- квалификационна степен /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/ - оригинал и копие;

5.4.      Документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, обр.УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и копие;

5.5.      Автобиография.

6.         Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. "Ал. Стамболийски" № 17; всеки работен ден от 10.00 ч до 17.00 ч в срок - 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.

7.         При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

8.         Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и

всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на служебния вход на Министерството на културата, бул. "Ал. Стамболийски " № 17 и на интернет сайта на министерството.

 

За информация тел: 02/9400934; 02/9400845Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(10 - 12.10.2018)
Списък на участниците, допуснати до конкурса за специализанти по оперно пеене за учебната 2018 - 2019 година в АКАДЕМИЯ “БОРИС ХРИСТОВ” – Рим »

(08.2018 - 15.01.2019)
15 януари 2019 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство” »

виж всички »
Зала "Средец"
(15 - 26.10.2018)
Изложбата „Николай Хайтов в българското кино” гостува в галерия „Средец” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 120289051 Изработка : MediaPointDS