BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Неделя, 20.01.2019
 
       
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт” в дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"

обратно

(10 - 21.05 2018)

Министерството на културата

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за заемане на длъжността „Главен експерт ”

в дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"

 

 

1.         Кратко описание на длъжността: Осъществяване на експертни функции, изготвяне на експертни анализи и оценки, методики и методологии, изготвяне на становища във връзка с дейността на дирекцията в областта на недвижимото културно наследство и прилагането на нормативните актове в тази област.

1.1.      Размер на основната заплата за длъжността:

- от 510 до 1405 лв.

2.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1.      Образование - висше; образователно-квалификационна степен - „бакалавър";

2.2.      Област на висше образование - Технически науки;

2.3.      Професионално направление - Архитектура, строителство и геодезия;

2.4.      Предпочитана специалност - Архитектура;

2.5.      Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 4 години или придобит ранг III младши.

3.         Допълнителни изисквания - компютърна грамотност.

4.         Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5.         Необходими документи за участие в конкурса:

5.1.      Заявление по образец;

5.2.      Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3.      Диплом за придобито образование и образователно- квалификационна степен /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/ - оригинал и копие;

5.4.      Документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, обр.УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и копие;

5.5.      Автобиография.

6.         Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. "Ал. Стамболийски" № 17; всеки работен ден от 10.00 ч до 17.00 ч в срок - 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.

7.         При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

8.         Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и

всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на служебния вход на Министерството на културата, бул. "Ал. Стамболийски " № 17 и на интернет сайта на министерството.

 

За информация тел: 02/9400934; 02/9400845Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(11.01 - 11.02.2019)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” на Националния институт за недвижимо културно наследство »

(09 - 21.01.2019)
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността “Главен експерт” в отдел „Регионални дейности” в дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности” »

виж всички »
Зала "Средец"
(11 - 28.01.2019)
Галерия „Средец” започва годината със съвременно българско изкуство »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 122371876 Изработка : MediaPointDS