BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 16.07.2018
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ДИРЕКТОР” НА ДИРЕКЦИЯ „АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА”

обратно

(06.07 - 15.09 2017)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

          На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността

“Директор”

на дирекция „Авторско право и сродните му права”

 

1. Кратко описание на длъжността: Подпомага министъра на културата при упражняване на правомощията му в областта на авторското право и сродните му права. Осъществява методическо и професионално ръководство при изпълнение на възложените задачи и функции в дирекцията в рамките на компетентността му.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността:

-         от 670 до 2100 лв.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – „магистър”;

2.2. Област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки”;

2.3. Професионално направление – „Право”, „Политически науки” или „Икономика”;

2.4. Специалност – „Право”, „Международни отношения” или „Икономика на интелектуалната собственост”;

2.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 7 години или придобит ранг V старши.

3. Допълнителни изисквания:

3.1. Владеене на чужд език;

3.2. Компютърни умения.

4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса: 

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за

обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

      5.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен /ако е издадена в чужбина, се представя в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България/ - оригинал и копие;

5.4. Документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, обр.УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред/- оригинал и копие;

5.5. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17;  „Човешки ресурси”, всеки работен ден от 14.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                   

8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет сайта на министерството.Документи за участие в конкурса могат да се подават до 17 юли 2017 г. включително.

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(12 - 26.07.2018)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2018 г. (12 – 26 юли 2018) »

(03.07 - 31.12.2018)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” »

виж всички »
Зала "Средец"
(17 - 31.07.2018)
Изложба на дипломанти от ателието на проф. Анна Бояджиева »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 118363952 Изработка : MediaPointDS