BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 21.05.2018
 
       


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ”, ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

обратно

(12.04 - 12.06 2017)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за заемане на длъжността
“Главен експерт”
        в отдел „Международни дейности”,
         дирекция „Международни и регионални дейности”
 
1. Кратко описание на длъжността: Подпомага началника на отдела при провеждането на цялостната международна политика в областта на културата, съгласно функциите на дирекцията.
1.1. Размер на основната заплата за длъжността:
-         от 460 до 1505 лв.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
2.1.Образование – висше; образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;
2.2. Област на висше образование: „Хуманитарни науки” или „Социални, стопански и правни науки”;
2.3. Професионално направление: „Филология” или „Социология, антропология и науки за културата”;
2.4. Специалност: „Английска филология”, „Френска филология”, „Немска филология”, „Културология” или „Европеистика”;
2.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 4 години или придобит ранг ІІІ младши;
3. Допълнителни изисквания:
3.1. Свободно владеене на английски и/или френски и/или немски език, ползването на друг официален език на Европейския съюз, различен от майчиния език е предимство;
3.2. Опит в процеса на вземане на решения в Европейския съюз е предимство;
3.3. Компютърна грамотност.
4.Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.
5. Необходими документи за участие в конкурса: 
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/ - оригинал и  копие;
5.4. Документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, обр.УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и копие;
5.5. Автобиография.
6. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17; „Човешки ресурси”; всеки работен ден от 14.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.
7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                   
8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет сайта на министерството.
 
Документи за участие в конкурса могат да се подават в Министерството на културата до 24 април 2017 г. включително.  


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(01.05 - 30.06.2018)
Национална награда "Христо Г. Данов" 2018 »

(17.04 - 08.05.2018)
Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 117686856 Изработка : MediaPointDS